2006: Recordwinst voor Boskalis

Papendrecht – Op basis van de gang van zaken in 2006 tot dusverre verwacht de Raad van Bestuur van baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster nv voor het gehele jaar een stijging van de nettowinst met circa 60% tot een recordniveau van tenminste € 100 miljoen (nettowinst 2005: € 62,7 miljoen). In augustus 2006, bij de publicatie van de halfjaarcijfers, werd nog uitgegaan van een stijging van de nettowinst met tenminste 30%.

Naar verwachting zal de omzet over 2006 tenminste 10% hoger zijn dan in 2005 (omzet 2005: € 1.156 miljoen). Ook de vlootbezetting in 2006 is beter dan vorig jaar, vooral door een hogere bezetting van de grote sleephopperzuigers.

Voorts zal de Raad van Commissarissen op 9 mei 2007 tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering mr. C. van Woudenberg voordragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Van Woudenberg is Executive Vice President Internal Control & Internal Audit van Air France-KLM.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief haar aandeel in partnerships) ruim 7.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv