EC akkoord met Nederlandse steun voor ETCS

IP/06/1755
Commissie stemt in met verhoging Nederlandse steun voor de invoering van het European Train Control System

Brussel, België – De Commissie heeft ingestemd met het voorstel van de Nederlandse autoriteiten om haar budget voor de toekenning van steun voor de installatie van het European Train Control System (ETCS), het nieuwe Europese signalerings- en snelheidsbegrenzingssysteem, op te trekken van € 15 miljoen tot € 25 miljoen.

De maatregel is bedoeld om de investeringskosten voor de aanpassing van goederenlocomotieven die vanaf januari 2007 zullen worden ingezet op de Betuwelijn tussen Rotterdam en Duitsland te verlagen. De kosten voor de installatie van ETCS in goederenlocomotieven die op de Betuwelijn zullen rijden, worden gedeeltelijk gecompenseerd door de Nederlandse autoriteiten. De verhoging van het budget wordt niet als buitensporig beschouwd aangezien de betrokken exploitanten nog steeds de helft van de totale kosten voor de installatie van ETCS in hun materieel voor hun rekening nemen.

Het ETCS-concept is eenvoudig: informatie wordt van de baan doorgestuurd naar de trein. Aan de hand van die informatie berekent een computer in de trein de maximum toegestane snelheid en remt deze af indien nodig.

In Europa worden op dit moment meer dan 20 verschillende baansystemen gebruikt. De onderlinge onverenigbaarheid van die systemen vormt een belangrijke belemmering voor het internationaal spoorvervoer. Om dit obstakel weg te werken dienen zowel de baan als de treinen met ETCS-apparatuur te worden uitgerust. Aangezien het technisch onmogelijk is op het hele spoorwegnet in één keer over te stappen van de oude nationale systemen op de nieuwe Europese norm, moeten sommige treinen tijdens een overgangsperiode bovenop de bestaande systemen ook met ETCS worden uitgerust. De invoering van de nieuwe norm vergt dan ook aanzienlijke investeringen van de spoorwegondernemingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europese Commissie