Akkoord gebruiksvergoeding spoorgoederenvervoer

Utrecht – ProRail en BRG (de Belangenvereniging Railgoederenvervoerders) hebben vandaag een akkoord bereikt over de gebruiksvergoeding. Er is overeenstemming over de hoogte van de vergoeding voor het gebruik van het spoor voor 2007. Deze is bepaald op een tarief van €1,15 per treinkilometer voor het totale Nederlandse spoorwegnet (dat wil zeggen Betuweroute en het gemengde net).

Bovendien is er overeenstemming over de maximale stijging voor de jaren 2008 tot en met 2011. Ook zijn partijen overeengekomen dat men zich in 2007 zal buigen over een aantal zaken die net als de gebruiksvergoeding onderdeel vormen van de Toegangsovereenkomst. De Toegangsovereenkomst regelt over en weer rechten en plichten tussen spoorwegondernemingen en de infrabeheerder.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamervragen over gebruiksvergoeding spoor

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail