Rabobank: Kabinet moet investeren in infrastruur

Kabinet moet investeren in kennis, infrastructuur en milieu
Bestuursvoorzitter Heemskerk in ‘Visie op 2007’

Utrecht – Nederland heeft per saldo veel baat bij de globalisering. De grootste dreiging voor een open economie als de onze is een terugval in protectionisme. Het nieuwe kabinet dient het vizier te richten op investeringen in de fysieke infrastructuur, onderwijs en verduurzaming van de economie. Minder nadruk op verdere schuldreductie of lastenverlaging is nodig. Dat zei bestuursvoorzitter Bert Heemskerk van de Rabobank op 7 december 2007 bij de presentatie van de ‘Visie op 2007’, de jaarlijkse publicatie van de economische onderzoeksafdeling van de bank. Thema is dit jaar globalisering, uitgewerkt in de studie ‘Nederland in een grenzeloze wereld’.

Heemskerk zegt te willen zien dat het kabinet de Nederlandse innovatiekracht inzet voor de verduurzaming van de economie. ‘Dit belangrijke thema kan de aanjager worden van nieuwe economische perspectieven en als zodanig de motor zijn achter de groei van onze internationale concurrentiepositie. Het Innovatieplatform praat teveel en doet te weinig.’

Economische groei
Voor 2007 verwacht Heemskerk in de Eurozone een economische groei van 2%. Vooral omdat het bedrijfsleven sterk is. In Nederland zal het BBP-volume (Bruto Binnenlands Product) met 3¼% kunnen stijgen. De werkloosheid kan verder afnemen en de koopkracht loopt opnieuw op. Daardoor blijft de consument zijn uitgaven opschroeven. Als gevolg van het gunstig economisch tij ziet Heemskerk het risico van een nieuwe loongolf toenemen. Hij wijst erop dat een beheerste, gedifferentieerde loonontwikkeling uitermate belangrijk blijft om de internationale concurrentiekracht van het bedrijfsleven op peil te houden.

Globalisering
In de themastudie wordt hoog opgegeven over de kracht van onze industrie. ‘Onze industriële handelsbalans is juist verbeterd. In tegenstelling tot die van de VS en het Verenigd Koninkrijk.’ De bestuursvoorzitter wijst in dit verband op de succesvolle comeback van de Nederlandse scheepsbouw. ‘Na de malaise van de jaren tachtig kozen de overgebleven scheepswerven voor de productie van technisch hoogwaardige schepen voor nichemarkten. Anno 2006 is de Nederlandse scheepsbouw wereldwijd actief én winstgevend.’

Concurrentie uit emerging markets als China, India en Oost-Europese landen zou een bedreiging vormen voor onze economie. Een misvatting, zo concludeert Heemskerk. De themastudie toont aan dat globalisering een zegen is voor ons land. Heemskerk: ‘Nederland profiteert sterk van de handel met China. De invoer van goedkope producten uit China heeft de inflatie gedrukt en daarmee de koopkracht van een gemiddeld Nederlands gezin vergroot met circa 25 euro per maand. Op jaarbasis een koopkrachtimpuls van ruim 2 miljard euro! Daarnaast zijn de verhalen over massale productieverplaatsingen naar lagelonenlanden sterk overdreven. Nederlandse bedrijven investeren vooral in die landen vanwege de enorme groeimarkt daar. Aan de andere kant blijken bedrijven uit emerging markets juist fors in ons land te investeren. We moeten deze handelsrelaties dus koesteren.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rabobank Nederland