Forse winststijging Siemens Groep in Nederland

Den Haag – De Siemens Groep in Nederland boekte in 2006 een forse winststijging van ruim honderd procent. De nettowinst na belasting steeg van EUR 63,6 miljoen in 2005 naar EUR 127,4 miljoen in 2006. De omzet steeg met negen procent van EUR 1.387 miljoen in 2005 naar EUR 1.511 miljoen in 2006. Uitstekende resultaten van de divisies, eerder genomen efficiencymaatregelen en kostenreducties vormen de belangrijkste grondslag van de winststijging, zo maakte de onderneming bekend bij de presentatie van de jaarcijfers.

Bestuursvoorzitter Martin van Pernis gaf een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen bij Siemens Nederland in het boekjaar, dat loopt van eind september tot eind september in het daaropvolgende jaar. ,,Verstedelijking. Bevolkingsgroei. Vergrijzing en een hogere levensverwachting. De impact van deze mondiale tendensen tekent zich in een steeds sneller tempo af. Siemens ziet de ontwikkelingen geconcentreerd in twee megatrends: urbanisatie en demografische veranderingen. Beide grijpen in op het gehele business portfolio van de onderneming. De wereld daagt ons uit. Daar liggen voor ons de groeikansen”, aldus Van Pernis.

,,Siemens heeft in het boekjaar 2006 de gestelde doelen voor omzet en winst in Nederland behaald. De voorzichtige economische opleving in 2006, landelijk vooral zichtbaar in meer uitzendbanen en in Rotterdam overgeslagen containers, laat zich nog niet vertalen in onze cijfers, aangezien de order intake van Siemens in Nederland substantieel is gerelateerd aan langlopende en grootschalige projecten’’, verklaarde financieel directeur en lid van de raad van bestuur Jean-Claude Kieffer.

Het jaar 2006 stond in het teken van diepgaande wijzigingen in het portfolio door acquisitie van, onder meer, VA Tech (energietechniek), Flender (mechanische aandrijvingen), Loher (aandrijftechniek), DPC en Bayer Diagnostics (medische techniek). Bijzonder ingrijpend voor de onderneming zijn de ontwikkelingen bij (tele)-communicatie. De in 2005 overeengekomen (internationale) verkoop van de mobiele telefoontoestellen kwam in 2006 tot een afronding. Voor Siemens in Nederland heeft de internationale fusie van Siemens COM Carrier Services met Nokia Networks Business Group vergaande gevolgen. De beoogde fusie is tot stand gebracht om de partners in staat te stellen de sterke concurrentie in de telecommunicatie niet alleen te weerstaan, maar ook om marktaandeel te winnen. Siemens Nederland behoudt de activiteiten van Enterprise Networks en Wireless Modules. Met KPN werd een overeenkomst gesloten over de directe verkoop- en serviceactiviteiten van de systemen voor Enterprise Networks.

Siemens Industrial Turbomachinery kreeg orders van de NAM voor compressoren en het testen van apparatuur. Voor Siemens VDO werkten veranderingen in de regelgeving voor de BPM negatief door in de markt voor navigatiesystemen en audio/dvd-systemen voor de automotive branche.

Siemens bereikte een doorbraak op gebied van energie: na procedures die zes jaar in beslag namen, kon de bouw van het windmolenpark bij Delfzijl worden gerealiseerd. Daarnaast moderniseerde de onderneming een groot aantal energiecentrales in Nederland.

In de markt voor mobiliteit passeerde Siemens belangrijke mijlpalen bij de HSL-Zuid. De eerste treinen hebben inmiddels testritten op het traject uitgevoerd.

In de communicatiesector levert Siemens de nieuwste netwerktechnologie; IP-TV voor Mine (tv via ADSL), de interactieve -televisie die KPN heeft geïntroduceerd.

Het aandeel in de markt voor industriële automatisering vertoont een stevige groei. De levering van componenten voor de scheepsbouw, boorplatforms en productielijnen in de industrie neemt toe. Een primeur is de opdracht van IHC Gusto om bij een boorplatform gelijktijdig de vier pijlers te automatiseren.

In de medische sector introduceerde Siemens een aantal nieuwe beeldvormende systemen. De ontwikkeling van Orbis, het ziekenhuis van de 21e eeuw, is inmiddels in een vergevorderd stadium. Siemens stond mede aan de wieg van dit innovatieve concept.
De divisie Consumer Products laat goede resultaten zien in een constante markt, met name het topmerk Gaggenau geeft een behoorlijke groei te zien. Het e-life concept krijgt veel aandacht: door met slimme -oplossingen in te spelen op de vergrijzing, kunnen mensen langer thuis blijven wonen.

De divisie Siemens Business Services maakte in Nederland een goed jaar door. Aansprekende projecten zijn een Callcenter bij de Belastingdienst, document management voor de provincie Zuid-Holland, IT-outsourcing bij Royal Haskoning, applicatiemanagement en IT-outsourcing voor Hoek Loos. In lijn met de internationale strategie spitst Siemens de dienstverlening meer toe op de gezondheidszorg, de industrie en de overheid. De divisie Customer Integrated Services is zeer succesvol met engineering en services.

Vooruitzichten voor 2007
Voor het volgende boekjaar zijn de vooruitzichten gematigd optimistisch. Internationale spanningen en de hoge olieprijs zijn hier debet aan. Desondanks tekenen zich positieve ontwikkelingen af. In de energiemarkt verwacht Siemens een beslissing over de energienetten en hebben producenten de bouw van nieuwe centrales aangekondigd. Over de offshore sector is het bedrijf eveneens positief. De markten voor industriële automatisering, scheepsbouw en kranen zullen naar verwachting verder aantrekken. De divisie Energy, Transport and Distribution zal daarom de activiteiten met havenkranen uitbreiden naar de markt voor industriekranen. Op het gebied van communicatie krijgt Nokia Siemens Networks een zo goed mogelijke start. Deze nieuwe onderneming staat aan de vooravond van de verdere uitrol van interactieve televisie en de UMTS-netwerken van KPN. In de gezondheidszorg introduceert Siemens de ICT-oplossing Soarian, waarmee ziekenhuizen behandelingen en zorgprocessen kunnen ondersteunen en optimaliseren. Voor de NS levert Siemens in 2008 de ‘Sprinter’-treinen, in samenwerking met partner Bombardier Transportation. Daarnaast verwacht de onderneming ontwikkelingen vanuit de overheid op het gebied van beprijzing van mobiliteit.

Profiel Siemens Groep in Nederland
De Siemens Groep in Nederland levert producten, systemen en diensten op vrijwel alle terreinen van de elektrotechniek en de elektronica. Naast de zakelijke markt bedient Siemens, veelal via de tussenhandel, ook de particuliere consument. Dit gebeurt met producten voor huishoudelijke toepassingen, verlichting en draadloze telefonie. Zakelijke afnemers vinden bij Siemens totaaloplossingen. Niet alleen voor energie, gezondheid, industrie en mobiliteit, maar ook voor veiligheid, communicatie en wonen en werken. Siemens is zowel infrastructuur- als serviceprovider. Ook voor diensten als projectmanagement, engineering, service of opleidingen kunnen klanten een beroep op Siemens doen. Behalve continuïteit en betrouwbaarheid levert de onderneming kwaliteit en innovatieve kracht binnen een mondiaal opererend kennisnetwerk. Alle inspanningen zijn er op gericht het hoge verwachtingsniveau van klanten dagelijks waar te maken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Siemens Nederland N.V.