Bezoek Californische Senatoren

“We need to prevent a major Katrina type of disaster”, aldus gouverneur Schwarzenegger in April 2006.

Delft – Van 8 tot en met 13 december 2007 bezoekt een Californische delegatie –waaronder vier senatoren- Nederland, ter bestudering van Nederlandse aanpak van waterveiligheid. Aanleiding van het bezoek zijn recente zware stormen in Californië met veel bijnadijkdoorbraken. Bezocht worden onder meer de Maeslantkering (onderdeel van het Deltaplan) en de Biesbosch (in het kader van Ruimte voor de Rivier). Het bezoek is georganiseerd door het Nederlands Water Partnership (NWP), de netwerkorganisatie voor de Nederlandse watersector, onder begeleiding van Dr. Sybe Schaap, voorzitter Unie van Waterschappen.

De ramp in New Orleans wordt door velen als ‘wake up call’ beschouwd, zo ook in Californië. Sinds Katrina staan waterveiligheid en betrouwbare watertoevoer naar het droge zuiden van Californie hoog op de agenda van de Californische senatoren. Er is daarom grote interesse in Nederlandse kennis en expertise op het gebied van Delta Technologie.

Californië vormt als staat de achtste economie van de wereld. Via uitgebreid netwerk van kanalen en aquaducten wordt water vanuit een delta naar steden in het droge zuiden als Los Angeles, San Diego (23 miljoen inwoners) en de landbouwgebieden getransporteerd. Het verouderde en zwakke dijkenstelsel in deze delta, ooit ontworpen om landbouwgrond te beschermen, moet tegenwoordig honderdduizenden levens en grote economische waarden beschermen. Tijdens de verkiezingen van 7 november 2006 zijn er miljarden dollars goedgekeurd
voor investeringen in waterveiligheid.

Het Netherlands Water Partnership
Het Netherlands Water Partnership is een netwerkorganisatie die optreedt als onafhankelijk coördinatie- en informatiepunt voor de Nederlandse watersector. Doel is om tot een zeer goed georganiseerd Nederlands waternetwerk te komen. Door versterking van samenwerking en afstemming tussen de relevante partijen in de Nederlandse watersector, wordt een grotere Nederlandse bijdrage geleverd aan oplossingen voor de internationale waterproblematiek en aan een sterkere Nederlandse positie op de internationale watermarkt.

De ruim 130 leden van het NWP bestaan uit overheden, kennisinstituten, bedrijven en
maatschappelijke organisaties. De activiteiten van het NWP richten zich op samenwerking en partnership, informatievoorziening en kennisoverdracht en strategische marketing.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)