Werkonderbreking GVU 7 december 2006

Garanties voor personeel tot 2012
Directie GVU veroordeelt acties scherp

Utrecht – Op maandagavond 4 december 2006 ontving de directie van GVU een aanzegging van ABVAKABO FNV voor een werkonderbreking op donderdag 7 december 2006. De vakbond roept op dot deze collectieve actie in verband met de behandeling van de voorgenomen verkoop van de aandelen GVU NV aan Connexxion in de Utrechtse Gemeenteraad. Op het door de ABVAKABO FNV in de aanschrijving afgegeven ultimatum is door de directie van GVU gereageerd. Tevens heeft de directie de ABVAKABO FNV opgeroepen in het belang van de klanten, het personeel van GVU en het bedrijf geen actie te voeren.

Op 7 november 2006 heeft het College van B&W van de gemeente Utrecht haar voorgenomen besluit tot verkoop van 100 % van de aandelen van GVU NV aan Connexxion bekend gemaakt. Connexxion geeft aan GVU en het personeel van GVU de volgende garanties tot 1 januari 2012:

De garanties voor het personeel van GVU – tot 2012 – zijn:

  • geen gedwongen ontslagen door de verkoop van de aandelen GVU
  • geen gedwongen ontslagen gedurende de verlengde concessie tot 2012
  • behoud CAO GVU en huidige arbeidsvoorwaarden
  • behoud trendvolgerschap CAO Sector Gemeenten
  • behoud pensioenregeling bij ABP en B3-status
  • GVU blijft juridische entiteit GVU NV met eigen naam en logo.

De directie is van mening dat deze garanties van groot belang zijn voor GVU en het personeel van GVU. De directie veroordeelt de voorgenomen actie daarom scherp.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: GVU