Heijmans breidt Duitse activiteiten uit

Groei in wegenbouw door overname Oevermann

‘s-Hertogenbosch – Heijmans NV en het Duitse Oevermann GmbH & Co. KG hebben een koopovereenkomst getekend voor de gedeeltelijke overname door Heijmans. Oevermann is voornamelijk actief op de markt voor wegenbouw.
De acquisitie past in de strategie van Heijmans om circa 20% van de activiteiten buiten Nederland te realiseren.

De voorlopige prijs van de over te nemen bedrijfsdelen bedraagt circa € 14,5 miljoen. Het onroerend goed blijft eigendom van de verkopende partij. De omzetverwachting voor 2006 is circa € 230 miljoen. Hiervan komt circa 70 procent uit de wegenbouwactiviteiten. De over te nemen bedrijfsdelen van Oevermann verwachten dit jaar een genormaliseerd operationeel resultaat te realiseren van circa € 4,5 miljoen. De definitieve afronding van deze overname wordt begin januari 2007 verwacht. Vanaf dat moment zal Oevermann in de consolidatie worden betrokken. Het effect op de winst per aandeel Heijmans NV zal naar verwachting in 2007 positief zijn.
De acquisitie heeft betrekking op activa en passiva van Oevermann Verkehrswegebau GmbH, Oevermann Hochbau West GmbH & Co.KG en Oevermann GmbH & Co. KG., alsmede 100 procent van de aandelen van CMG GmbH & Co.KG.

Strategie en vooruitzichten
Heijmans is zo’n dertig jaar actief in Duitsland op het gebied van grondwerken zoals dijkaanleg en dijkonderhoud. Het Heijmans onderdeel Franki Grundbau is gespecialiseerd in zware funderingsconstructies in de utiliteitsbouw en infrastructuur. Met Heitkamp Rail is Heijmans actief in zowel traditionele spoorwegbouw als in de aanleg van hoge snelheidslijnen. Met deze onderneming is een positie verworven op de (inter) nationale spoormarkt. Franki en Heitkamp Rail zijn ook op de Nederlandse markt actief. Momenteel werken er zo’n 535 medewerkers van Heijmans in Duitsland. Het operationele resultaat van Heijmans in Duitsland zal dit jaar naar verwachting positief zijn en bij hogere opbrengsten een stijging laten zien.

Duitsland is de grootste Europese markt die momenteel het dieptepunt lijkt te hebben bereikt en waarvoor de economische perspectieven positief zijn. De jaarlijkse bouwproductie bedraagt circa € 200 miljard. Het segment wegenbouw vertegenwoordigt daarin circa € 13 miljard en ontwikkelt zich positief. In de Nederlandse markt is de totale jaarlijkse bouwproductie circa € 50 miljard.

Met het oog op de verbeterende marktvooruitzichten, wordt met de acquisitie van Oevermann een positie genomen in met name de Duitse wegenbouwmarkt. Heijmans verwacht synergetische effecten te halen met haar Nederlandse wegenbouwactiviteiten. Er zijn inkoopvoordelen te realiseren door de grotere volumes aan grondstoffen voor de wegenbouw. Maar ook zal er uitwisseling van asfaltproductie, techniek en gezamenlijke productontwikkeling plaatsvinden. De wegenbouwmarkt in Europa wordt eerder dan bijvoorbeeld de bouwmarkt, gestandaardiseerd door Europese normen. Ook in België onderneemt Heijmans al gedurende een groot aantal jaren wegenbouwactiviteiten

Oevermann
Oevermann is in 1907 haar activiteiten gestart en is gevestigd in Münster. De hoofdactiviteit van het bedrijf is wegenbouw. Verder realiseert Oevermann projecten in de woning- en utiliteitsbouw. Oevermann heeft eigen asfaltproductiecapaciteit. Er zijn acht nevenvestigingen waarmee in hoofdzaak het direct aan Nederland grenzende westelijke deel van Duitsland (Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen) en de as van het Roergebied tot Berlijn/Poolse grens wordt bediend. De bouwtak van Oevermann richt zich in hoofdzaak op Noordrijn-Westfalen.

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een forse herstructurering doorgevoerd als gevolg van de matig presterende bouwmarkt. Naar verwachting zijn er per 1 januari 2007 circa 900 fte’s binnen de onderneming werkzaam.

Oevermann zal onder eigen naam actief blijven. De huidige directie zal leiding blijven geven aan de onderneming.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV