Documenten schaduwadministratie niet authentiek

Rotterdam – Vorige week dinsdag en woensdag zijn in de media berichten verschenen over documenten waaruit zou blijken dat ‘aannemers zijn doorgegaan met hun illegale praktijken na de eind 2002 afgesloten parlementaire enquête bouwnijverheid’.

Deze publicaties zijn in het bijzonder gebaseerd op twee kopieën van documenten; één betreffende de bouw van 24 woningen te Oud-Beijerland (maart 2003) en éen betreffende de uitbreiding van een scholengemeenschap in Middelharnis (oktober 2003). Het bouwbedrijf Boender en Maasdam, een werkmaatschappij van VolkerWessels, werd in de publicaties genoemd als deelnemer aan het overleg voorafgaande aan de betreffende aanbestedingen.

De raad van bestuur van VolkerWessels en de directie van Boender en Maasdam hebben vorige week direct na de eerste berichten omtrent (aanstaande) publicatie getracht inzage te krijgen in de betreffende documenten teneinde adequaat te kunnen reageren op deze beschuldiging. Aangezien VolkerWessels en Boender en Maasdam voorafgaand aan de publicatie vorige week dinsdag geen gelegenheid kregen om kennis te nemen van de inhoud van de betreffende documenten, kon pas later op de dag – na de eerste publicatie – worden gereageerd. VolkerWessels heeft toen met een persmededeling gereageerd.

Het onmiddellijk ingestelde onderzoek bevestigt nu de eerdere conclusie dat de in de betreffende documenten opgenomen gegevens over de aan de aanbesteding deelnemende bouwbedrijven, data en aanneemsommen inderdaad onjuist zijn. Deze documenten bevatten geen afspraken omtrent de prijsvorming van de betreffende projecten.

Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat de (kopieën van de) documenten afkomstig zijn van, respectievelijk zijn opgemaakt door een voormalig directeur van Boender en Maasdam die in januari 2004 is ontslagen. Tegen deze voormalig directeur loopt nog een civiele procedure wegens verhaal van ten onrechte toegeëigende voordelen.

De betreffende documenten zijn, zonder verdere toetsing op authenticiteit, via één van de ‘klokkenluiders’ uit de bouwsector aan de pers ter beschikking gesteld.

VolkerWessels en Boender en Maasdam stellen vast dat op basis van de betreffende (kopieën van) documenten zeer stellige uitspraken zijn gepubliceerd over frauduleus gedrag zonder dat dit gebaseerd was op een deugdelijk onderzoek naar de herkomst van de (kopieën van de) documenten en naar de antecedenten van de afzender. Hiermee zijn VolkerWessels, Boender en Maasdam, de overige genoemde bouwbedrijven en de gehele bouwsector in diskrediet gebracht. De reactie vanuit de politiek – al op de eerste dag van publicatie – met een pleidooi voor heropening van de parlementaire enquête, geeft dit nog eens aan.

VolkerWessels heeft inmiddels de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op de hoogte gebracht van bovengenoemde bevindingen en zet het onderzoek voort. Waar mogelijk zullen juridische stappen worden ondernomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV