Stichtingsbestuur OV-fiets wil zelfstandig verder

Continuïteit OV-fiets onzeker

Utrecht – Het stichtingsbestuur van OV-fiets komt haar afspraken met ProRail niet na en blokkeert de overdracht van de formule naar de NS. Vanmiddag heeft het bestuur ProRail te kennen gegeven de formule zelf te willen gaan exploiteren hoewel dit tegen de gemaakte afspraken is. De stichting exploiteerde de afgelopen twee jaar in opdracht van ProRail OV-fiets, waarna een commerciële marktpartij de formule op 1 januari 2007 kan overnemen. ProRail is op tijd op zoek gegaan naar een overnamekandidaat en heeft die gevonden, namelijk NS. ProRail heeft voor deze overgang de steun gekregen van Fietsersbond, ANWB en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het stichtingsbestuur OV-fiets weigert echter aan de overgang mee te werken en staat onder andere het gebruikersbestand niet af (ongeveer 25.000 gebruikers). ProRail bekijkt momenteel alle mogelijkheden zodat verhuur van OV-fietsen ook in 2007 mogelijk blijft.

De keuze is op NS gevallen als meest natuurlijke en logische partner voor een toekomstvaste exploitatie van OV-fiets. Door haar aanpak en bereidheid tot forse investeringen in de formule is de verwachting dat het aantal abonnees en ritten van de huurfiets de komende jaren nog fors gaat stijgen. ProRail is van mening dat NS een goed bod heeft gedaan op OV-fiets; de formule blijft onverkort overeind, waar nodig wordt de stallingsruimte voor OV-fiets bij NS-stations uitgebreid, geautomatiseerde stallingen worden toegankelijk gemaakt voor OV-fietsen en de prijs voor het huren van een fiets blijft gelijk.

ProRail is eigenaar van de formule OV-fiets. Bij de start van OV-fiets in 2000 is met de overheid afgesproken dat ProRail de exploitatie tot 1 januari 2007 onder haar hoede zou nemen. De stichting OV-fiets wil echter tot op heden niet meewerken aan de overgang naar NS. Voor de overgang van de ongeveer 25.000 gebruikers is medewerking van de stichting noodzakelijk, maar de wil om aan de gemaakte afspraken te voldoen, ontbreekt. De stichting wil OV-fiets liever zelf exploiteren maar dat heeft tot gevolg dat overheden alle infrastructurele investeringen moeten doen. OV-fiets wordt hiermee geheel afhankelijk van subsidies van provinciale en andere overheden.

ProRail heeft de landelijke fietsverhuurformule OV-fiets ontwikkeld. De formule is goed aangeslagen. Het aantal abonnees is gegroeid naar circa 30.000 in 2006; goed voor 350.000 ritten. Het aanbieden van vervoer behoort echter niet tot de kernactiviteiten van ProRail. Om deze reden heeft ProRail een partner gevonden (NS) die de formule wil overnemen en verder succesvol wil gaan exploiteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail