Tweede halfjaar verloopt goed voor Fugro

Leidschendam, – De groei in omzet en resultaat van Fugro zet zich voort in het tweede halfjaar. In lijn met de eerder uitgesproken verwachting zal de omzet voor het hele jaar uitkomen rond EUR 1,4 miljard (2005: EUR 1,16 miljard). Afgezien van onvoorziene omstandigheden zal de nettowinst over 2006 naar verwachting ten minste EUR 135 miljoen bedragen (2005: EUR 99,4 miljoen). Dit resulteert in een toename van de nettowinstmarge tot boven de 9,5 % op jaarbasis (2005: 8,6%).

De omzettoename met zo’n 20% op jaarbasis komt voor circa 17% door autonome groei en 4% door acquisities. De invloed van koersverschillen is naar verwachting circa 1% negatief.

De vraag naar Fugro’s olie- en gas gerelateerde activiteiten blijft wereldwijd op een hoog niveau. Dit betreft zowel onderzoek naar nieuwe velden (seismisch onderzoek) als diensten voor de ontwikkeling van (nieuwe) offshore velden. Ook de vraag naar onderzoek voor de mijnbouw is onverminderd groot. De aan infrastructuur gerelateerde diensten zien een hoge bezettingsgraad in het Midden-Oosten en trekken elders verder aan, met name in de Verenigde Staten.

De eerder dit jaar aangekondigde extra investering van rond € 100 miljoen voor capaciteitsuitbreiding met nieuwe apparatuur verloopt volgens plan, maar zal eerst in de loop van 2007 volledig gaan bijdragen aan verdere groei.
Het seismische onderzoeksschip ‘Geo Atlantic’ heeft in de loop van oktober 2006 haar werkzaamheden succesvol aangevangen. De ‘Geo Barents’ zal begin januari 2007 in de vaart komen.
Fugro heeft inmiddels opdracht gegeven aan de werf Bergen Yards Halsnøy AS in
Bergen, Noorwegen voor de eerder aangekondigde bouw van het multifunctionele schip
‘Fugro Synergy’. De oplevering zal in november 2008 plaatsvinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Fugro N.V.