Boskalis bestelt twee hoppers

Boskalis bestelt twee middelgrote sleephopperzuigers
Investeringsplan volop in uitvoering

Papendrecht – Baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster nv heeft heden bij IHC Holland in Kinderdijk twee sleephopperzuigers van elk 5.600 m³ besteld. De schepen, die speciaal zijn ontworpen voor het baggeren en vervoeren van zand en slib, zullen eind 2008, respectievelijk 2009 in de vaart komen. De totale investering in deze twee schepen bedraagt circa € 75 miljoen.

De schepen passen in het eerder dit jaar aangekondigde investeringsprogramma van Boskalis ter waarde van circa € 800 miljoen. Dit programma voorziet deels in uitbreiding van capaciteit en deels in vervanging van ouder tonnage en is volop in uitvoering. Zo zullen zowel de verlenging van jumbohopper Queen of the Netherlands als de herbouw van de voormalige jumbocutter Oranje in de tweede helft van 2007 gereed zijn. Daarnaast heeft de onderneming de levering gesecureerd van motoren voor de bouw van nog eens drie schepen, teneinde tijdig over dit materieel te kunnen beschikken. Dit betreft twee sleephopperzuigers van circa 10.000 m³ elk en een valpijpschip voor de aanleg van olie- en gaspijpleidingen.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief haar aandeel in partnerships) ruim 7.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv