KNV pleit voor doelgroepstroken

Den Haag- In een brief aan kabinetsinformateur Hoekstra bepleit Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) de inzet en aanleg van doelgroepstroken. De aanleg van 2000
kilometer busbanen en meer metro- en lightrailverbindingen tussen en in de
steden moeten het collectief personenvervoer stimuleren. Aparte
doelgroepstroken voor het goederenvervoer op overbelaste wegen is ook een
slimme investering die de economie versterkt.

Om de toenemende mobiliteitsvraag aan te kunnen, moeten op alle fronten de
zeilen worden bijgezet. Waterwegen, railinfrastructuur en snelwegen moeten
optimaal worden benut om de goederen- en personenvervoerstromen te
verwerken. Spitsstroken, doelgroepstroken en nieuwe openbaarvervoer
infrastructuur zijn hierin broodnodig.

Koninklijk Nederlands Vervoer vraagt de kabinetsinformateur om in zijn
gesprekken met de fractieleiders daarnaast de volgende punten aan bod te
laten komen:

  • verbetering van de bereikbaarheid van binnensteden voor
    goederendistributie en voor touringcars;
  • inzet op mobiliteitsmanagement bij grotere organisaties;
  • forse investeringen in het openbaar vervoer;
  • stimuleren van de aanschaf van schonere motoren;
  • energiekosten doorrekenen in de brede doeluitkeringen, zodat hogere
    energiekosten voor het openbaar vervoer kunnen worden gecompenseerd;
  • middelen vrijmaken voor de veiligheid van de mobiliteitsinfrastructuur.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het
beroepsgoederenvervoer over de weg en voor het beroepspersonenvervoer:
openbaar vervoer, taxi en touringcarvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)