KAN ontvangt o,5 mln voor roetfilters bussen

Nijmegen – De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft van de minister van Verkeer en Waterstaat een half miljoen euro subsidie ontvangen voor roetfilters op bussen die op diesel rijden. Jan Walraven, portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de stadsregio is verheugd over deze bijdrage: “We zetten in op een hoogwaardig regionaal openbaarvervoersysteem als serieus alternatief voor de auto. De bus is daarin een belangrijke schakel. Maar het busvervoer mag geen negatief effect op de luchtkwaliteit hebben!”

Een roetfilter kan de uitstoot van fijn stof tot de helft verminderen. Dat is goed nieuws voor met name de binnensteden waar veel dieselbussen rijden. Het geld uit Den Haag is bestemd voor roetfilters op 66 bussen in de regio Arnhem. Een subsidieaanvraag voor de regio Nijmegen wordt begin volgend jaar in behandeling genomen, zodra er definitief duidelijkheid is over het in te zetten wagenpark in Nijmegen.

Arnhem nog schoner
Arnhem is de stad van de trolleybussen. Behalve frequent, snel en comfortabel is de trolleybus geruisloos en milieuvriendelijk. In die zin past de trolley voorbeeldig in een eigentijds vervoersbeleid. Met de inbouw van roetfilters op dieselbussen wordt het openbaar vervoer in de regio Arnhem nu nog schoner.

Aanvraag voor Nijmegen
Het openbaar vervoer moet niet alleen bijdragen aan het bereikbaar houden van de regio en de binnensteden, maar ook aan een betere luchtkwaliteit. Jan van der Meer, portefeuillehouder Ruimte en Luchtkwaliteit van de stadsregio en tevens wethouder gemeente Nijmegen (onder meer mobiliteit en milieu): “De gemeente Nijmegen wil toe naar bussen die op aardgas rijden, en uiteindelijk op waterstof. Dat is de ambitie, maar de uitvoering van die plannen kost tijd. In de tussentijd zitten we niet stil. De stadsregio is serieus bezig met het verbeteren van de luchtkwaliteit. Met de subsidieaanvragen voor roetfilters zetten we nu al een flinke stap in de goede richting.”

KAN ontvangt o,5 mln voor roetfilters bussen | Infrasite

KAN ontvangt o,5 mln voor roetfilters bussen

Nijmegen – De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft van de minister van Verkeer en Waterstaat een half miljoen euro subsidie ontvangen voor roetfilters op bussen die op diesel rijden. Jan Walraven, portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de stadsregio is verheugd over deze bijdrage: “We zetten in op een hoogwaardig regionaal openbaarvervoersysteem als serieus alternatief voor de auto. De bus is daarin een belangrijke schakel. Maar het busvervoer mag geen negatief effect op de luchtkwaliteit hebben!”

Een roetfilter kan de uitstoot van fijn stof tot de helft verminderen. Dat is goed nieuws voor met name de binnensteden waar veel dieselbussen rijden. Het geld uit Den Haag is bestemd voor roetfilters op 66 bussen in de regio Arnhem. Een subsidieaanvraag voor de regio Nijmegen wordt begin volgend jaar in behandeling genomen, zodra er definitief duidelijkheid is over het in te zetten wagenpark in Nijmegen.

Arnhem nog schoner
Arnhem is de stad van de trolleybussen. Behalve frequent, snel en comfortabel is de trolleybus geruisloos en milieuvriendelijk. In die zin past de trolley voorbeeldig in een eigentijds vervoersbeleid. Met de inbouw van roetfilters op dieselbussen wordt het openbaar vervoer in de regio Arnhem nu nog schoner.

Aanvraag voor Nijmegen
Het openbaar vervoer moet niet alleen bijdragen aan het bereikbaar houden van de regio en de binnensteden, maar ook aan een betere luchtkwaliteit. Jan van der Meer, portefeuillehouder Ruimte en Luchtkwaliteit van de stadsregio en tevens wethouder gemeente Nijmegen (onder meer mobiliteit en milieu): “De gemeente Nijmegen wil toe naar bussen die op aardgas rijden, en uiteindelijk op waterstof. Dat is de ambitie, maar de uitvoering van die plannen kost tijd. In de tussentijd zitten we niet stil. De stadsregio is serieus bezig met het verbeteren van de luchtkwaliteit. Met de subsidieaanvragen voor roetfilters zetten we nu al een flinke stap in de goede richting.”