Subsidie spoorse doorsnijdingen groot succes

Den Haag – De subsidieregeling voor het aanpakken van spoorse doorsnijdingen bij gemeenten is een groot succes gebleken. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ontving afgelopen maanden meer dan 100 aanvragen van gemeenten. Minister Karla Peijs had eerder dit jaar een bedrag van € 300 miljoen uitgetrokken om gemeenten te helpen de barrièrewerking van het spoor -spoorse doorsnijdingen- in stedelijk gebied te verminderen of op te heffen.

In totaal komen nu 61 projecten in aanmerking voor een financiële bijdrage van het ministerie. Het gaat om allerlei soorten projecten: de aanleg van nieuwe tunnels onder het spoor om woonwijken beter met elkaar te verbinden, het afbreken van ongebruikte emplacementen en het ontwikkelen van een woonwijk op die plek, voetgangersbruggen, fietstunnels, het verdiept aanleggen van het spoor of het opheffen van bestaande gelijkvloerse kruisingen gecombineerd met het vervangen door een tunnel.

Meer informatie
Lees de brief aan de Tweede Kamer: br.3051 Besluitvorming in het kader van de Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen | Publicatiedatum: 18-11-2006 | stukdatum: 18-11-2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat