Rijk en regio tekenen voor bereikbaar Utrecht

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft maandagavond 13 november 2006 een bestuursovereenkomst met de regio Utrecht getekend om een extra impuls te geven aan de verbetering van de bereikbaarheid van het centrum van Nederland.
Vertegenwoordigers van het Rijk en de regio bij elkaar aan tafel om een bestuursovereenkomst te ondertekenen.

Het gaat om maatregelen aan de ring rond Utrecht en de driehoek rond Amersfoort, Hilversum en Utrecht (A1, A28 en A27). Ook voor lokale en provinciale wegen en het openbaar vervoer worden aanvullende maatregelen voorbereid. Het totale pakket aan maatregelen kost naar schatting 1,8 tot 3,1 miljard euro.

In de periode tussen nu en 2010/2015 wordt al gewerkt aan verdubbeling van het spoor en rijksweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht, de aanleg van spitsstroken op de A27 en A28 en de eerste fase van Randstadspoor. Voor de lange termijn gaat het ministerie Verkeer en Waterstaat van start met planstudies voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer op de snelwegen vanaf 2014. Gedacht wordt aan capaciteitsuitbreidingen van de Ring Utrecht en de snelwegen tussen Utrecht, Hilversum en Amersfoort (A1, A27 en A28) en de knooppunten Oudenrijn, Lunetten, Rijnsweerd, Eemnes en Hoevelaken. De kosten van deze maatregelen liggen tussen de 1,5 en 2,6 miljard euro.

De regionale partijen gaan maximaal 300 miljoen extra investeren in provinciale en lokale wegen zodat deze beter aansluiten op de snelwegen. Bovendien gaan de regionale partijen maximaal 200 miljoen euro extra investeren in stads- en streekvervoer, fietsnetwerken en mobiliteitsmanagement. Om de toename van het verkeer in de regio Utrecht ook in de toekomst in goede banen te leiden, nemen Rijk en regionale partijen het initiatief tot het oprichten van een Regionale Verkeerscentrale. Hier is door het Rijk vier miljoen euro voor gereserveerd.

De exacte bereikbaarheidsmaatregelen moeten nog worden uitgewerkt. Dit gebeurt door Rijk en regionale partijen samen in zogenoemde ‘pakketstudies’.

Toespraak minister Peijs
"Goed nieuws voor Utrecht, voor mij en voor de BV Nederland." Zo noemde minister Karla Peijs de bestuursovereenkomst die ze maandag 13 november 2006 ondertekende met de regio Utrecht. Deze bestuursovereenkomst voorziet in een groot pakket extra maatregelen om de bereikbaarheid van Utrecht te verbeteren. Speaking notes bij de ondertekening van de bestuursovereenkomst over bereikbaarheidsmaatregelen in de regio Utrecht

Achtergrondinformatie(verzorgd door de redactie van Infrasite)
Rijk en regio investeren in bereikbaarheid Utrecht

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat