Rabobank sluit innovatieve financiering windmolenpark

Utrecht – Rabobank heeft samen met Dexia en Eksport Kredit Fonden de financiering afgerond voor de bouw en exploitatie van het 120 megawatt Q7 offshore windmolenpark voor de kust van IJmuiden. Deze financiering van in totaal 379 miljoen euro is de allereerste ‘non recourse’ projectfinanciering voor een offshore windmolenpark wereldwijd.

Het innovatieve karakter van de financiering blijkt onder andere uit het feit dat de banken bereid zijn om al tijdens de constructiefase – de meest risicovolle fase van het project – te financieren op ‘non recourse’ basis. Dit houdt in dat de banken mede het risico van bijvoorbeeld kostenoverschrijdingen en vertragingen nemen. Bij eerdere parken lagen deze risicos volledig bij de investeerders.
Rabobank is leidend bij de totstandkoming van deze transactie. De financiering voor het project omvat een constructiekrediet, een 11-jarig langetermijnkrediet en diverse garantie- en standbyfaciliteiten. Het Deense Eksport Kredit Fonden is betrokken als exportkredietverzekeraar.

Sipko Schat, raad van bestuur Rabobank Nederland: ‘De financiering van dit offshore windmolenpark voor de kust van IJmuiden past uitstekend in ons beleid actief te participeren in de totstandkoming van duurzame energieprojecten. Het toont tevens dat Rabobank een van de meest innovatieve banken is in deze sector.’

In West Europa zijn nog een groot aantal offshore parken in ontwikkeling. Hiermee zijn omvangrijke bedragen gemoeid. (Inter)nationale ontwikkelaars kijken dan ook al lang uit naar de eerste ‘non recourse’ financiering zodat deze kosten in een vroeg stadium door een bank zijn te financieren. Verwachting is dat deze transactie verdere ontwikkeling van deze projecten zal bespoedigen.

Q7 heeft een capaciteit van 120 megawatt en bestaat uit 60 Vestas V-80 windturbinegeneratoren. Het windmolenpark is ontwikkeld in opdracht van ENECO, Econcern en Energy Investments Holdings. De bouw van het windmolenpark is deze zomer begonnen en zal naar verwachting begin 2008 zijn voltooid.Het windmolenpark gaat de geproduceerde elektriciteit leveren aan ENECO Energy Trade B.V., een dochtermaatschappij van ENECO. De productie bedraagt circa 400 GWh, voldoende voor de electriciteitsconsumptie van circa 125.000 Nederlandse huishoudens.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rabobank Nederland