Lagere overheden zijn erg positief over PPS

Nijmegen – De PPS-markt in Nederland blijft maar groeien en in meer dan 80% van de gevallen blijven de PPS-projecten binnen budget. Dat zijn de meest opvallende conclusies uit het eerste grote onderzoek naar Publiek Private Samenwerking op lokaal niveau in Nederland, dat Royal Haskoning met onderzoeksbureau Heliview heeft uitgevoerd. In 86% van de gevallen wordt volgens de respondenten het publieke budget niet overschreden en datzelfde geldt in 83% voor het private budget. Ook overschrijdingen van de tijdsplanning zijn gering.

In het onderzoek hebben Royal Haskoning en onderzoeksbureau Heliview alle gemeenten en provincies van Nederland benaderd met de vraag of door hen PPS-projecten worden of werden uitgevoerd, of dat zulke projecten gepland zijn. In totaal zijn er 319 enquêtes afgenomen, waarvan het grootste gedeelte bij projectleiders, projectmanagers of andere leidinggevenden. Hierdoor is dit het eerste grootschalige kwantitatieve onderzoek naar PPS op lokaal niveau in Nederland.

Mede door de voordelen in tijd en geld, biedt volgens 89% van de respondenten Publiek Private Samenwerking meerwaarde aan een project. Deze meerwaarde komt verder nog tot uiting in een hogere kwaliteit en een toename van het commitment tussen de deelnemende partijen. Hierdoor geeft 67% van de respondenten aan een positief beeld van de toekomst van PPS in Nederland te hebben en zijn steeds meer gemeenten en provincies van plan PPS-projecten te starten in de komende jaren.

Hoewel de ervaringen in overgrote meerderheid positief zijn, valt er nog wel het één en ander te verbeteren. Zo geeft 80% van de respondenten aan dat hun organisatie onvoldoende kennis en expertise in huis heeft voor het organiseren van een PPS-project. In 61% is er niet voldoende juridische kennis aanwezig en bij 24% onvoldoende kennis van de financiële gang van zaken. Daarnaast is er in ongeveer 10% van de gevallen behoefte aan kennis op het gebied van architectuur en in 9% behoefte aan kennis van bouw en onderhoud. Royal Haskoning organiseert 22 november 2006 een studiemiddag voor lagere overheden ‘Aan de slag met PPS’ waar tevens de resultaten van het gehele onderzoek worden gepresenteerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Haskoning