Voorgenomen verkoop AEA Technology Rail bedrijven

Utrecht – Op 11 augustus 2006 heeft AEA Technology Plc de voorgenomen verkoop van haar raildivisie AEA Technology Rail aan investeringsmaatschappij Vision Capital bekend gemaakt. De voorgenomen verkoop is het gevolg van de strategische keuze van AEA Technology Plc om zich meer op haar milieu gerelateerde bedrijfsonderdelen te richten. Hierin past de raildivisie met de daaronder vallende bedrijven niet meer.

De onder de raildivisie AEA Technology Plc vallende railbedrijven en de railbedrijven in Nederland, Spanje en Frankrijk zullen als één geheel verkocht worden. De nieuw op te richten organisatie zal alle railonderdelen van AEA Technology Plc verwerven en als één geheel gaan besturen. De voorgenomen verkoop van de railbedrijven aan Vision Capital biedt de mogelijkheid om de spoormarkt gezamenlijk, daadkrachtig tegemoet te treden en nog actiever (internationale) kennis en kunde uit te wisselen.

De voorgenomen verkoop zal geen gevolgen hebben voor de huidige werkzaamheden in lopende projecten en contracten. AEA Technology Rail BV blijft zich ook in de toekomst toeleggen op dienstverlening gericht op materieel, spoorinfrastructuur, exploitatie en spoorgerelateerde regelgeving.

Voor meer informatie kunt u kijken op de FAQ voorgenomen verkoop AEA Technology
of contact opnemen met uw AEA Technology Rail BV accountmanager of met de directie van AEA Technology Rail BV via tel 030-300 5100 of e-mailen naar railinfo@nl.aeat.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: AEA Technology Rail (AEAT)