Provinciaal programma luchtkwaliteit Utrecht

Miljoenen voor rijden op aardgas en schoner openbaar vervoer

Utrecht – Een versnelde en intensieve invoer van rijden op aardgas en via concessieverlening het openbaar vervoer schoner maken. Dat willen Gedeputeerde Staten, die het provinciaal programma luchtkwaliteit hebben vastgesteld. In dit programma staan vier projecten centraal die de luchtkwaliteit moeten verbeteren.

Om de kans op een succesvolle introductie van aardgas aanzienlijk te verhogen, willen gedeputeerde staten € 3,6 miljoen besteden aan het project ‘rijden op aardgas’. De provincie richt zich bij dit project met name op bedrijven met een duidelijk regionale functie, zoals transportbedrijven, taxi’s, koeriersdiensten en gemeentelijke en provinciale wagenparken. Van het genoemde bedrag wil de provincie acht aardgasvulpunten realiseren in vier jaar. Daarnaast is het nodig om uitgebreid aandacht te besteden aan de begeleiding van bedrijven die over willen schakelen op aardgasvoertuigen, aan voorlichting en aan het realiseren van een eigen provinciaal wagenpark op aardgas.

Strenge normen in openbaar vervoer
De provincie is concessieverlener voor het streekvervoer. Dit betekent dat zij eisen kan stellen aan het materieel waarmee het openbaar vervoer (bussen) plaatsvindt. Voor de komende concessieperiode, die langer is dan normaal – van 2008 tot 2016 – wil de provincie een strenge norm stellen aan de uitstoot van bussen. Het gaat om de EEV-norm: Enhanced Environmentally friendly Vehicle, die behalve met luchtkwaliteit ook rekening houdt met geluid.

Op dit moment geldt de Europese norm Euro-3, na 1 oktober 2006 geldt de strengere norm Euro-4 en vanaf 2008 is de nog strengere norm Euro-5 van kracht. De EEV-norm stelt hogere eisen dan de Euro-5. “Nu kiezen voor de EEV-norm is anticiperen op de toekomst”, aldus gedeputeerde milieu J. Binnekamp. “De techniek om de norm te halen is er, dus waarom zouden we die norm dan niet toepassen? Dat zou een verloren kans zijn.”
Op dit moment zijn aardgasbussen de meest voor hand liggende techniek. De effecten van bussen op aardgas ten opzichte van de situatie met de norm Euro-3 is aanzienlijk: de NOx-emissie (stikstofdioxide) neemt af met 40% en de concentratie fijn stof (PM10) met 70%. Dit betekent een flinke verbetering van de leefomgevingskwaliteit. De maatregel is bovendien gunstig voor het realiseren van ruimtelijke plannen.

De aanbesteding voor de volgende concessieperiode vindt plaats in december 2008, de instroom van materieel zal gefaseerd gebeuren. Knelpunten, zoals Amersfoort, Woerden en Veenendaal, worden het eerst aangepakt. De provincie financiert de meerkosten die nodig zijn om aan de EEV-norm te voldoen.

Nationaal samenwerkingsprogramma
De andere twee projecten waar de provincie geld aan gaat besteden om de luchtkwaliteit te verbeteren, zijn het stimuleren van de doorstroming van verkeer en het verminderen van het vermijdbare gebruik van personenauto’s in het stedelijk gebied.

Samen met de programma’s van partners in de regio vormt dit provinciaal programma het gebiedsgerichte programma voor onze regio. Dit gebiedsgerichte programma vormt weer de basis voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, dat centraal staat in de nieuwe luchtkwaliteitswetgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Utrecht