Forse omzet en winststijging voor Royal Haskoning

Nijmegen – Royal Haskoning heeft in de eerste helft van 2006 een omzet behaald van € 131 miljoen. Dit is een stijging van 37% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De brutowinst, vóór winstuitkering aan de medewerkers, bedroeg over het eerste halfjaar € 10,4 miljoen. In de eerste helft van 2005 bedroeg de brutowinst € 5,6 miljoen.

De recent verworven acquisities, te weten Raadgevend Technies Buro Van Heugten, BM Managers van het Bouwproces, Dordtse Engineering en VHP Stedenbouwkundigen + Architecten + Landschapsarchitecten BV, droegen 17% bij aan de brutowinst voor winstuitkering aan de medewerkers. Incidentele baten uit verkoop van vastgoed en activa bedroegen 23%. De nettowinst nam toe met 73% tot € 5,2 miljoen (eerste helft 2005: € 3,0 miljoen).

De omzetstijging komt voor 60% uit overnames en voor 40% uit autonome groei. Vooral in het Verenigd Koninkrijk is sprake van een sterke autonome groei van meer dan 25%. België en Frankrijk gaven een dalende omzet te zien. In Nederland ontwikkelde de markt zich voorspoedig, met een autonome groei van 7%.

De winstgevendheid is positief beïnvloed door verkoop van vastgoed en van enkele bedrijfsonderdelen. Dit heeft voor € 2,4 miljoen bijgedragen aan de nettowinst.

Royal Haskoning verwacht dat de groei zich in de tweede helft van 2006 zal voortzetten, zij het in mindere mate. Grootste belemmering voor verdere groei ziet Royal Haskoning in de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Haskoning