Connexxion steekt geld in Superbus

Delft – Connexxion is partner geworden in de ontwikkeling van de Superbus. Hiermee toont Connexxion wederom aan dat zij durft te investeren in de toekomst van mobiliteit in Nederland en Europa. Vrijdagmiddag 14 juli 2006 is de intentieverklaring ondertekend door de voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft (TU Delft), ir. G.J. van Luijk en de voorzitter van de Groepsdirectie van Connexxion Peter Kortenhorst. Connexxion zal naast expertise een substantiële jaarlijkse financiële bijdrage leveren voor het ontwikkelen van het prototype in 2008. Dit prototype zal tijdens de Olympische Spelen in Beijing gaan rijden.

Onder leiding van professor Wubbo Ockels is een team ambitieuze jonge studenten van de Technische Universiteit Delft bezig met de ontwikkeling van de Superbus. Een groep Nederlandse studenten die bakens willen verzetten en uitdagingen niet uit de weg gaan. Kenmerken waar Connexxion zich graag aan wil spiegelen. Naast Wubbo Ockels wordt het project ondersteund door ir. Joris Melkert (projectmanager en werkzaam bij de TU Delft) en dr. Antonia Terzi, werkzaam bij de leerstoel ASSET (AeroSpace for Sustainable Engineering and Technology) van prof. Wubbo Ockels. Antonia Terzi was voorheen chief aerodynamicist bij BMW Williams F-1 en is nu bij de TU Delft aangesteld als hoofd van het voertuigontwerp.

De Superbus wordt al door velen beschouwd als de grootste innovatie in het openbaar vervoer van de afgelopen decennia. Connexxion staat daarbij niet aan de kantlijn maar wil actief deelnemen. Wij hebben een duidelijke visie op de mobiliteit in Nederland en Europa en gaat verder dan de traditionele denkwijzen. Het ontwikkelen van de Superbus en een Intelligent Routing System past prima in deze visie. Om Nederland mobiel te houden hebben wij de ambitie met collectief personenvervoer de automobilist daadwerkelijk te bewegen om een keuze te maken. Met de Superbus kunnen wij de reiziger positief beïnvloeden voor het maken van de juiste en noodzakelijke keuze.

Het project kan ook op financiële steun rekenen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Naast de steun aan de Superbus is Connexxion ook bezig met het vormen van een consortium met VolkerWessels en ING Wholesale Banking voor de uiteindelijke exploitatie van het systeem.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TU Delft Technische Universiteit Delft