Rol Kenniscentrum PPS verandert

Den Haag – Na zeven jaar verandert de rol van het Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking (PPS). Was het Kenniscentrum eerst vooral aanjager en voortrekker, in de toekomst zal de afdeling worden ingebed in het ministerie van Financiën en zich met name richten op PPS-kennismanagement en op die sectoren waar PPS nog moeilijk van de grond komt.

Zeven jaar geleden startte het Kenniscentrum PPS bij het ministerie van Financiën met als doel de PPS-kennis en ervaring in Nederland te vergroten en verspreiden. Het PPS-beleid wordt inmiddels actief gedragen door het hele kabinet en verschillende vakdepartementen zijn actief aan de slag met PPS. De positieve gevolgen hiervan zijn duidelijk zichtbaar: de eerste generatie PPS-projecten is afgerond, de tweede stroom projecten is in volle uitvoering met een flink aantal projecten in de pijplijn.

De activiteiten en de medewerkers van het kenniscentrum gaan door in een nieuwe afdeling binnen het ministerie van Financiën: PPS en Asset Management.

Zie ook: Dossier Publiek Private Samenwerking

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Financiën