ProRail draagt TenderNed over aan de Staat

Elektronisch aanbesteden breed beschikbaar

Den Haag – TenderNed, het elektronisch aanbestedingssysteem van ProRail en het ministerie
van Verkeer en Waterstaat, is op 28 juni 2006 officieel door de minister van Economische
Zaken, Laurens Jan Brinkhorst, in ontvangst genomen.

Het elektronisch aanbestedingssysteem werkt via een beveiligde omgeving op internet.
Doordat alle processen die bij een aanbesteding doorlopen moeten worden zijn gedigitaliseerd,
leidt het voor betrokken partijen tot kosten- en tijdbesparing. Op dit moment
werken alleen ProRail en V&W met TenderNed maar met de overdracht aan de Staat
moet het in de loop van 2007 voor alle aanbestedende diensten beschikbaar komen.

PIANOo, het kennisnetwerk voor aanbesteden, gaat het systeem verder ontwikkelen
en zal ook zorgdragen voor de volledige koppeling met Aanbestedingskalender.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken