Versnelde aanpak infrastructuurknelpunten dichterbij

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft een voorstel tot wijziging van de Wet
bereikbaarheid en mobiliteit bij de Tweede Kamer ingediend. Het principe van het voorstel
is dat de weggebruiker meebetaalt aan nieuwe infrastructuur, zodat versneld knelpunten in
het wegennet kunnen worden opgelost. Het wetsvoorstel voorziet naast het
versnellingstarief in verruiming van de mogelijkheden voor tol.

In de Nota Mobiliteit werd al aangekondigd dat inkomsten uit tolheffing nodig zijn om
knelpunten in het wegennet op te lossen. In de huidige wet kan alleen op nieuwe wegen tol
geheven worden. De nieuwe wet maakt ook heffing op bestaande wegen mogelijk in combinatie
met de aanleg van nieuwe infrastructuur, maar alleen in specifieke gevallen. De bestaande
weg waarop tol wordt geheven moet namelijk in het verlengde liggen van de nieuwe
infrastructuur of in dezelfde verbinding voorzien.

Nieuw is de mogelijkheid om op een fileknelpunt een versnellingstarief te vragen waarmee
dat knelpunt versneld kan worden aangepakt. Daarmee volgt minister Peijs het advies van
het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit. Van tevoren wordt bij een project bepaald
welk bedrag opgehaald moet worden om de nieuwe infrastructuur mede te financieren. De
weggebruikers betalen samen niet meer dan dit van te voren bepaalde bedrag. Daarna
vervalt de tol of versnellingsprijs. De weggebruiker gaat pas betalen op het moment dat
de nieuwe infrastructuur -die dus versneld wordt aangelegd of verbeterd -klaar is.

Het is de bedoeling om tol of versnellingstarief te heffen met een zogenoemd ‘free flow’
systeem. Dit is een elektronisch systeem waarmee betaald kan worden zonder te stoppen.
Een beperkt aantal infrastructuurprojecten op het hoofdwegennet is in beeld voor de
nieuwe aanpak. Op dit moment lopen onder meer onderzoeken naar de A27, de doortrekking
van de A15 naar de Duitse grens, de A2 Maasbracht-Geleen de A13/A16 bij Rotterdam, de A4
Delft-Schiedam, de Tweede Coentunnel en het project A6/A9. Minister Peijs hoopt in 2011
het eerste project gerealiseerd te hebben. De provincies en gemeenten kunnen ook tol of
een versnellingstarief op hun wegen vragen.

Het versnellingstarief is een nieuw onderdeel van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit. Het
gaat hier nog niet om de landelijke invoering van de kilometerprijs waarover het Platform
Anders Betalen voor Mobiliteit vorig jaar ook heeft geadviseerd. Daarbij wordt betaald
voor het gebruik van de weg in plaats van het bezit van een voertuig. De vaste
autobelastingen worden dan afgebouwd. De landelijke invoering van de kilometerprijs -die
in 2012 is voorzien – is momenteel nog in ontwikkeling en zal waarschijnlijk pas na de
verkiezingen in de vorm van wetgeving aan de Kamer worden voorgelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat