Uitkomst Kamerdebat mijlpaal Ruimte voor de Rivier

Den Haag – Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft tijdens het Kamerdebat over Ruimte voor de Rivier op maandag 19 juni 2006 van de meeste kamerfracties brede steun gekregen voor haar rivierverruimingsplannen. Het CDA heeft nog bezwaren tegen onderdelen van het plan en diende een aantal moties in.

De staatssecretaris over de steun voor haar plannen: “Allereerst dank ik de diverse leden voor de brede steun die voor het project Ruimte voor de Rivier en de achterliggende gedachte daarvan is geuit. Het is voor mij ook een heel bijzondere dag. Het komt niet vaak voor dat er over zo’n grootschalig project wordt besloten. Er wordt wel gezegd dat Schiphol en spoor politiek interessantere projecten zijn, maar in dit besluit zit ook een soort trendbreuk met de manier waarop wij eeuwenlang naar water hebben gekeken. Daarom vind ik dit een politiek zeer interessant moment.”

Dinsdag 27 juni 2006 stemt de Kamer over de ingediende moties, waarna op donderdag 29 juni 2006 de PKB Ruimte voor de Rivier in stemming wordt gebracht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ruimte voor de rivier