Overeenstemming inpassing A4 door Midden-Delfland

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, gedeputeerde Huls van de provincie Zuid-Holland, de wethouders van de gemeenten Schiedam, Midden-Delfland, Vlaardingen, Maassluis en Delft, stadsregio Rotterdam, stadsgewest Haaglanden en vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen hebben vrijdagmiddag 23 juni 2006 een convenant ondertekend over de inpassing van de A4 door Midden-Delfland.

Minister Peijs heeft in totaal 581 miljoen euro toegezegd voor het project, de provincie Zuid-Holland 25 miljoen euro voor de inpassing van de weg en 15 miljoen voor kwaliteitsprojecten, de stadsregio Rotterdam 25 miljoen euro en het stadsgewest Haaglanden tien miljoen euro. Het totale bedrag voor de aanleg en inpassing van de weg komt daarmee op 641 miljoen euro. De aanleg van de A4 door Midden Delfland is onderdeel van de integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Het gaat hierbij om de aanpak van zowel infrastructuur als gebiedsontwikkeling.

Het convenant betekent een stap verder op weg naar aanleg en inpassing van het nog ontbrekende stuk A4. Dit nieuwe stuk rijksweg tussen Delft en Schiedam is onmisbaar voor een betere bereikbaarheid in de regio. Bewoners in Midden Delfland en de B-driehoek zullen ook minder last krijgen van sluipverkeer. Naast de nieuwe goed ingepaste rijksweg wordt er geïnvesteerd in meer natuur, kwaliteitsverbetering van het landschap, een betere toegankelijkheid van het gebied voor recreanten en de stedenbouwkundige ontwikkeling in Schiedam en Vlaardingen. De A4 zal halfverdiept worden aangelegd met een ecoduct en aquaduct, er komt een overkapping in het stedelijke gebied en een volledige aansluiting op het Kethelplein.

Niet zeven kilometer weg aanleggen, maar zeven vierkante kilometer gebied ontwikkelen, dat was en is het uitgangspunt van de adviescommissie IODS. IODS is een gebiedsgerichte kwaliteitsimpuls bestaande uit onder meer stedelijke vernieuwing, de aanleg van nieuwe natuur, eco- en recreatieve verbindingen en groene diensten en als meest in het oogspringende project de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. En dat gaat veel verder dan alleen het inpassen van de weg. Het hele Midden-Delflandgebied maakt een kwaliteitsslag, waarbij het goede behouden blijft, vaak zelfs versterkt. De aanleg van de A4 is het meest in het oog springende project. Over het besluit tot aanleg ervan gaat de adviescommissie niet. Dat is voorbehouden aan de minister en de Tweede Kamer.

IODS
IODS is een samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en bewoners. Doel is een integrale oplossing te vinden voor mobiliteitsproblemen, de bedreiging van het landelijk gebied en stedelijke vraagstukken, met ruime aandacht voor natuur en milieu. De organisaties die aan IODS deelnemen zijn de provincie Zuid-Holland, de Gemeenten Delft, Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, VNO-NCW West, Rijkswaterstaat, Vereniging Natuurmonumenten, Zuidhollandse Milieufederatie, Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Noord, ANWB, Recreatieschap Midden-Delfland en woningbouwcorporaties. De provincie Zuid-Holland is coördinator van het programma.

Zie ook www.iods.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland