VNO-NCW: overeenkomst A4 goed resultaat

Bestuursovereenkomst aanleg A4 Midden-Delfland
‘Na jarenlange lobby goed resultaat’

Den Haag – Het bedrijfsleven is blij dat de bestuursovereenkomst voor de
aanleg van de A4 Midden-Delfland vanmiddag door alle partijen wordt ondertekend. Dit
betekent dat de snelweg eind 2008 zal worden aangelegd. Werkgeversorganisatie VNO-NCW
West heeft samen met haar leden een jarenlange, intensieve lobby gevoerd om dit te
bereiken.

Het doortrekken van de A4 van Delft naar Schiedam is broodnodig om de bereikbaarheid en de
leefbaarheid in de zuidvleugel van de Randstad te verbeteren. Iedere dag staat het verkeer
vast op de A13 naar Rotterdam en neemt het sluipverkeer toe. Als gevolg daarvan hebben
talloze bedrijven onaanvaardbare problemen met hun bereikbaarheid. Ondernemers in deze
regio hebben nooit begrepen waarom de aanleg van deze slechts zeven kilometer snelweg
telkens werd uitgesteld. Ze zijn blij dat door het getoonde leiderschap van minister
Peijs van Verkeer en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland in de afgelopen maanden de
knoop nu dan toch definitief is doorgehakt.

Integraal Kwaliteitsplan
VNO-NCW West heeft zich in de afgelopen jaren hard gemaakt voor het integrale
kwaliteitsplan van de provincie, waarvan de A4 Midden-Delfland een belangrijk onderdeel
vormt. Alle betrokken partijen – van minister tot Vereniging Natuurmonumenten, VNO-NCW
West en gemeentebesturen – zullen vanmiddag overeenkomen dit plan uit te voeren.
‘Eindelijk is een eind gekomen aan de vijftig jaar durende soapopera’, zegt directeur
Bert Mooren van VNO-NCW West die de lobby voor de A4 Midden Delfland namens het
bedrijfsleven heeft getrokken. ‘Door het integrale kwaliteitsplan worden natuur en
landschap op geen enkele wijze door de nieuwe snelweg aangetast. Er komt zelfs honderd
hectare natuurgebied bij. Met alle maatschappelijke belangen wordt rekening gehouden en
dat waarderen wij zeer. Ondernemers in het zuidelijk deel van de Randstad krijgen nu
eindelijk een vlotte doorstroming van het verkeer.’
Mooren is de leden van zijn organisatie zeer erkentelijk die de laatste weken de
gemeentebesturen Schiedam, Vlaardingen en Delft ervan hebben overtuigd dat de uitvoering
van het integrale kwaliteitsplan van grote maatschappelijke betekenis is.

Naar Antwerpen
Met deze mijlpaal is de lobby voor VNO-NCW West nog niet ten einde. Wil ons land
aansluiting houden op de internationale economische markt dan zal de A4 verder moeten
worden doorgetrokken, door de Hoeksche Waard (A4 Hoeksche Waard) en Noord-Brabant (A4
Zuid) naar Antwerpen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging VNO-NCW