Overeenstemming inpassing A4 door Midden-Delfland

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, gedeputeerde Huls van de provincie Zuid-Holland,
de wethouders van de gemeenten Schiedam, Midden-Delfland, Vlaardingen, Maassluis en Delft,
stadsregio Rotterdam, stadsgewest Haaglanden en vertegenwoordigers van maatschappelijke
partijen hebben vanmiddag een convenant ondertekend over de inpassing van de A4 door
Midden-Delfland. Minister Peijs heeft in totaal 581 miljoen euro toegezegd voor het
project, de provincie Zuid-Holland 25 miljoen euro voor de inpassing van de weg en 15
miljoen voor kwaliteitsprojecten, de stadsregio Rotterdam 25 miljoen euro en het
stadsgewest Haaglanden tien miljoen euro. Het totale bedrag voor de aanleg en inpassing
van de weg komt daarmee op 641 miljoen euro. De aanleg van de A4 door Midden Delfland is
onderdeel van de integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Het gaat hierbij
om de aanpak van zowel infrastructuur als gebiedsontwikkeling.

Het convenant betekent een stap verder op weg naar aanleg en inpassing van het nog
ontbrekende stuk A4. Dit nieuwe stuk rijksweg tussen Delft en Schiedam is onmisbaar voor
een betere bereikbaarheid in de regio. Bewoners in Midden Delfland en de B-driehoek
zullen ook minder last krijgen van sluipverkeer. Naast de nieuwe goed ingepaste rijksweg
wordt er geïnvesteerd in meer natuur, kwaliteitsverbetering van het landschap, een
betere toegankelijkheid van het gebied voor recreanten en de stedenbouwkundige
ontwikkeling in Schiedam en Vlaardingen. De A4 zal halfverdiept worden aangelegd met een
ecoduct en aquaduct, er komt een overkapping in het stedelijke gebied en een volledige
aansluiting op het Kethelplein.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat