Boskalis verwerft aandelen Cofra

Papendrecht – Baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster nv heeft 2006-06-21 haar 51% belang in Cofra
uitgebreid tot volledige eigendom. Hiermee versterkt Boskalis haar positie in de mondiale
markt voor specialistische grondverbeteringsmethoden.

Cofra is sinds enkele decennia gespecialiseerd in het toepassen van geokunststoffen in de
civiele techniek. Het bedrijf heeft zich daarbij gericht op het ontwikkelen van
grondverbeteringsmethoden ten behoeve van infrastructuur en landaanwinning, het met folie
afdekken of verticaal isoleren van bestaande en nieuwe stortplaatsen.

De combinatie van Cofra met de kernactiviteiten van Boskalis levert synergie, bijvoorbeeld
door toepassingen op grootschalige landaanwinningsprojecten.
Evenals Boskalis is Cofra wereldwijd actief. Een uitgebreider profiel van Cofra staat op www.cofra.com. <http://www.cofra.com.>

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis
zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en
bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en
daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten.
Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten
(Archirodon) en in offshore-dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking
over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen,
verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief haar aandeel in partnerships)
ruim 7.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv