Positieve resultaten van Twynstra Gudde over 2005

Amersfoort – Twynstra Gudde heeft over het jaar 2005 een netto financieel resultaat behaald van 2,4 mln
euro bij een omzet van 49,2 mln euro. Het netto resultaat is ten opzichte van 2004 met
ruim 30% verbeterd. Twynstra Gudde ziet een substantieel herstel in vergelijking met de
jaren 2003 en 2004 en is tevreden over de kwaliteit van de resultaten.
De goede
resultaten over het vierde kwartaal 2005 en het 1e kwartaal 2006 ondersteunen deze
beweging.

Medewerkersvertrouwen geeft Twynstra Gudde vleugels
In mei 2006 is de eigendomsstructuur van Twynstra Gudde gewijzigd. Daarbij is bewust
gekozen voor de continuering van de onafhankelijke positie van het adviesbureau. Het
eigendom van het bureau ligt bij de 65 partners. Verder is een nieuwe vorm van
medewerkersparticipatie geïntroduceerd. Meer dan 200 van de bijna 400 medewerkers
participeren in de onderneming voor een gezamenlijke inleg van 11 miljoen euro.

Medewerkers hebben een bedrag van 4,4 miljoen euro bijgedragen terwijl de partners garant
staan voor een kapitaal van 6,6 miljoen euro. Hiermee spreken zij collectief vertrouwen
uit in de onderneming.

Opdrachtportefeuille neemt toe
De laatste maanden van 2005 en de eerste maanden van 2006 laten een sub-stantiële
toename van de opdrachtenportefeuille zien. Het organisatieadviesbu-reau speelt daarop in
met een sinds eind 2005 lopende campagne voor de werving van met name ervaren adviseurs en
managers. Dit jaar verwacht Twynstra Gudde met 25 tot 30 adviseurs te groeien. De
financiële verwachtingen voor het gehele jaar 2006 zijn gunstig.

Twynstra Gudde is een onafhankelijk Nederlands organisatieadviesbureau dat al gedurende 40
jaar resultaatgericht adviseert en managementfuncties vervult. Kerncompetenties van
Twynstra Gudde zijn project- en programmamanagement, veranderkunde en organisatiekunde. Twynstra Gudde Anders denken, gewoon doen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Twynstra Gudde