A4 door Midden-Delfland dichtbij

Extra geld voor IODS

Er is € 100 miljoen extra beschikbaar voor de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) met daarin de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Voorwaarde is dat alle partijen het convenant mee ondertekenen. Dat is de uitkomst van een overleg tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Hoogheemraadschap van Delfland, het stadsgewest Haaglanden, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Met de extra 100 miljoen euro komt het totaal beschikbare bedrag op 641 miljoen euro, voldoende voor de uitvoering van het ontwerp.

Het ontwerp dat op 16 juni 2006 door de partijen is besproken, is gebaseerd op de uitgangspunten van IODS. IODS staat voor Integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam, waarin naast de aanleg en inpassing van de A4 door Midden-Delfland, aandacht is voor natuur, recreatie en behoud van agrarische bestemmingen. De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Peijs had eerder al € 511 miljoen beschikbaar gesteld en de provincie Zuid-Holland € 30 miljoen. Om aan de IODS normering te voldoen, was nog een aanvullende € 100 miljoen nodig. Minister Peijs heeft toegezegd zich in te spannen € 70 miljoen extra te betalen op voorwaarde dat alle partijen zich achter het ontwerp scharen. De stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden hebben toegezegd elk € 10 miljoen beschikbaar te krijgen. Samen met een eventuele extra € 10 miljoen van de provincie Zuid-Holland, komt het totale beschikbare bedrag op € 641 miljoen, voldoende voor de inpassing van de weg op basis van de afgesproken richtlijnen (geluids- en zichtgarantie).

Gedeputeerde Martin Huls is voorzitter van IODS en heeft een goed gevoel bij het bereikte accoord: "Er is sprake van een overkapping van twee kilometer in het stedelijk gebied van Vlaardingen en Schiedam. Op het dak van deze overkapping komt een park. Verder is er een aquaduct/ecoduct bij de Zweth en de Zuidkade voorzien. Daarmee ontstaan in het landelijk gebied gunstige condities voor de natuur en recreatie." Ook moet de A4 een verdiepte ligging krijgen in het landelijk gebied in combinatie met geluidwerende voorzieningen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wensen tot vrij zicht en minimale geluidsoverlast in het landelijk gebied. Huls prijst de inspanningen van wethouder Van der Kamp van Midden-Delfland. "Hij heeft alle partijen op één lijn kunnen krijgen voor dit ontwerp."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland