N-Regieraad Bouw en Syntens tekenen overeenkomst

Noordelijke bouwketen krijgt nieuwe impuls

Nieuwegein – Na afloop van het succesvolle seminar "samenwerken in de bouwketen", georganiseerd door Syntens en de Noordelijke Regieraad Bouw is deze samenwerking formeel bekrachtigd. Gisteren tekenden aan het einde van de middag Hans Haerkens, secretaris Noordelijke Regieraad Bouw en John Joosten, regiodirecteur Noord&Oost van Syntens een intentieovereenkomst om de dienstverlening en support aan de Noord-Nederlandse bouwketen nog effectiever vorm te geven.

De samenwerking tussen Syntens en de Regieraad Bouw is een logisch gevolg van een van de actielijnen uit het plan van aanpak van de Noordelijke Regieraad Bouw, namelijk het thema ‘Innovatief Aanbesteden en Samenwerken’. In de Regieraad Bouw werken bedrijfsleven, overheden en intermediaire organisaties samen aan vernieuwingen voor de bouwsector. In samenwerking met Syntens wil de Regieraad het bedrijfsleven ondersteuning bieden bij het verkennen van mogelijkheden voor innovatief aanbesteden en samenwerken.

In de praktijk betekent het dat de Regieraad en Syntens gaan samenwerken bij de concretisering en uitvoering van overlappende actielijnen, zoals:

  • Professionalisering in de bouw;
  • Samenwerking in de bouwketen;
  • Verlagen van faalkosten;
  • Toepassing ICT in de bouw;
  • Innovatie, waarbij Syntens aanjager is en eerstelijns adviseur en de Regieraad de regisseur.

Dit gaan ze doen door gezamenlijk bijvoorbeeld: bijeenkomsten te organiseren om ondernemers bewust te maken van factoren als ICT, faalkosten, professionalisering en samenwerking, bouwinnovatiekringen op te zetten met de intentie om daarin enerzijds kennis uit te wisselen en anderzijds nieuwe samenwerkingsconcepten te beproeven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers