Overslag Rotterdamse haven constant

Rotterdam – De overslag in de Rotterdamse blijft op een hoog niveau. In het eerste kwartaal van dit jaar werd 91 miljoen ton goederen behandeld, 0,7% méér dan in de vergelijkbare periode in 2005.

Dat de groei minder sterk is dan verwacht, komt vooral door de lagere aanvoer van ertsen, kolen en ruwe olie. Bulkchemicaliën, eetbare oliën en minerale olieproducten blijven groeiproducten met rond de 15%. De containeroverslag wist de extreme toename in het vergelijkbare kwartaal van 2005, ruim vast te houden.

Toen zorgde de versoepeling van textielquota voor een ongekende toestroom van containers uit China. Hiernaast werd pas laat in 2005 de concurrentie van omringende havens voelbaar. Dit resulteerde in 2005 in een kwartaalgroei van 18%. Het eerste kwartaal van 2006 zat er een vooruitgang in met 3,6% tot bijna 23 miljoen ton. In TEU (containereenheden van 20 voet) is dit 2.313.000 stuks (+4%).

Een belangrijke oorzaak van de gedaalde overslag van kolen (-5%) en ertsen en schroot (-17%) waren de lage waterstanden. Deze bemoeilijkten de afvoer per binnenschip. Hierdoor liepen de voorraden op de terminal zodanig op dat ook de aanvoer van overzee teruggebracht werd. De centrales in Duitsland hebben ter compensatie, meer kolen per spoor vanuit Polen en Tsjechië geïmporteerd. In de loop van het jaar trekt de kolenoverslag weer aan. Die van erts werd echter niet alleen door de waterstand beïnvloed maar ook door het tijdelijk stilleggen van een Duitse hoogoven en afbouw van voorraden op een ander staalcomplex.

De raffinaderijen draaiden vorig jaar tegen hun maximale capaciteit aan. Daarom valt het te verwachten dat onderhoudsbeurten en incidenten de overslag (afhankelijk van het kwartaal) licht zullen drukken.

De behandeling van olieproducten (van nafta tot en met zware stookolie), bulkchemicaliën en eetbare oliën, ontwikkelt zich met dubbele groeicijfers, circa 15%, tot een steunpilaar van de haven.

Deze natte massagoederen zijn samen met het overig droog massagoed (veel industriële mineralen voor de chemische- en de metaalindustrie, +5%) een goede indicator voor de economische bedrijvigheid en de functie van havens daarvoor.

Overslagcijfers 1e kwartaal 2006 (29.78 Kb)
Containeroverslag in het 1e kwartaal 2005-2006 (25.50 Kb)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)