EC stemt in met Nederlandse steun ETCS

Brussel – De Europese Commissie heeft vandaag ingestemd met een Nederlandse steunmaatregel om het goederenvervoer per spoor te bevorderen door steun te verlenen voor de installatie van het nieuwe Europese treinbesturingssysteem. De Commissie oordeelt dat de regeling verenigbaar is met de goede werking van de gemeenschappelijke markt.

In januari 2007 wordt de zogenaamde Betuwelijn geopend, een nieuwe spoorverbinding voor goederentreinen tussen Rotterdam en Duitsland. Om de veiligheid te waarborgen wordt de lijn uitgerust met het nieuwe Europese systeem voor treinbesturing. Dit signalerings- en snelheidsbegrenzingssysteem, ETCS (European Train Control System), maakt deel uit van het ruimere European Rail Traffic Management System (ERTMS).

De werking van ETCS is eenvoudig: informatie wordt doorgestuurd vanaf de spoorbaan naar de boordcomputer van de trein, die ze gebruikt om de maximaal toegestane snelheid te berekenen en de trein indien nodig af te remmen.

Op dit moment bestaan er in Europa meer dan 20 verschillende grondsystemen. De incompatibiliteit van deze systemen vormt een belangrijke technische belemmering voor internationaal spoorverkeer. Zowel langs de spoorbaan als in de trein moet ETCS worden geïnstalleerd om dit probleem op te lossen. Aangezien het technisch niet mogelijk is in één stap op het hele Europese spoornet tegelijk over te schakelen van de oude nationale systemen naar het nieuwe Europese systeem, moeten een aantal treinen tijdens een overgangsperiode bovenop de bestaande systemen ook met ETCS worden uitgerust.

De invoering van het nieuwe systeem vergt aanzienlijke investeringen van de spoorwegondernemingen. De steunmaatregel heeft dan ook tot doel de investeringsdrempel te verlagen voor goederenlocomotieven voor de Betuwelijn. De Nederlandse autoriteiten wensen de installatiekosten van ETCS in goederenlocomotieven voor de Betuwelijn deels te compenseren. Voor de periode 2006-2007 is een bedrag van 15 miljoen euro uitgetrokken. Elke eigenaar van een goederenlocomotief kan steun aanvragen.

Een optimale exploitatie van de Betuwelijn zal bijdragen tot de ontwikkeling van de spoorwegen, wat in het algemeen belang is en aansluit bij het Europese vervoersbeleid. De Commissie is van mening dat de steun noodzakelijk is omwille van de hoge investeringen en het risico dat, zonder deze steunmaatregel, de Betuwelijn niet ten volle zal worden benut. Voorts is gebleken dat een vorige regeling, in het kader waarvan steun werd verleend voor de ontwikkeling van één prototype voor elke reeks, die vorig jaar door de Commissie werd goedgekeurd, onvoldoende was om de marktpartijen aan te zetten tot de nodige investeringen. Ten slotte meent de Commissie dat het effect van de regeling op de mededinging tussen vrachtvervoerders op het Nederlandse spoorwegnet beperkt zal blijven. De regeling zal er eigenlijk voor zorgen dat kleine exploitanten door de hoge investeringskosten niet te zeer worden benadeeld ten opzichte van de voormalige staatsspoorwegbedrijven.