Ruim 122 mln voor een bereikbaar Brabant

‘s-Hertogenbosch – Provinciaal investeringsprogramma uniek in Nederland
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant hebben ruim 122 miljoen euro vrijgemaakt voor grootschalige investeringen in openbaar vervoer, water- en wegenprojecten in Brabant voor de periode 2007 tot 2011. Deze investeringen staan vermeld in het Brabantse meerjaren-programma voor investeringen in infrastrucuur en transport (MIT). Dit programma is uniek in Nederland: geen enkele andere provincie heeft een dergelijk programma.

Deze miljoenen-investeringen is nodig voor de bereikbaarheid van de Brabantse steden. Voor de korte termijn gaat het om de volgende projecten:

  • afronding Noordwesttangent Tilburg: € 20 miljoen voor 2007-2011 bovenop de eerder gedane investering door de Provincie van ruim € 35 miljoen in de afgelopen jaren;
  • realisering van de randweg Den Bosch: € 25 miljoen;
  • bereikbaarheid stationszone Breda (nieuwe stationshal, infrastructuur): € 20 miljoen;
  • bijdrage hoogwaardige OV-verbinding Oosterhout – Breda –
    Etten-Leur: € 10 miljoen als onderdeel van het OV-netwerk BrabantStad;
  • opknappen en aanleg Wilhelminakanaal Tilburg: € 7,2 miljoen. Dit is een gelijkwaardige bijdrage als die de gemeente Tilburg en Tilburgse bedrijfsleven gezamenlijk aan dit rijksproject geven;
  • reservering van ca. € 40 miljoen aan nieuwe provinciale wegenprojecten waarvan de realisatie start in 2009-2011. Hierbij zijn in ieder geval de projekten N261 (verbinding Tilburg-Waalwijk) en N279 (verbreding bestaande weg Den Bosch-Helmond) in beeld.

De provincie Noord-Brabant legt met deze investeringen niet alleen haar investeringen vast, maar geeft ook een overzicht van die van andere partijen (Rijk, SRE, steden, gemeenten en bedrijfsleven).

Najaar 2006 worden de eerste onderhandelingen met minister Peijs gevoerd voor projecten en middelen op de middellange termijn (2010-2020) voor het landelijk MIT. Met dit eerste Brabants MIT maken GS duidelijk dat zij ambities en ook eigen middelen willen en kunnen inzetten om prioriteit te geven aan de bereikbaarheid van BrabantStad, het 2e stedelijk netwerk in Nederland, via de weg, het water en OV.

Deze voorstellen worden voorgelegd aan Provinciale Staten bij de behandeling van de kadernota op 23 juni 2006 en bij de formele vaststelling van de nieuwe provinciale begroting voor 2007.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant