Rijk en gemeente: 85 mln voor stationsgebied Breda

Den Haag – De ministers Dekker (VROM), Peijs (Verkeer en Waterstaat) en de gemeente Breda investeren gezamenlijk 85 miljoen euro in het nieuwe HSL-station en het stationsgebied. De ministers en burgemeester Van der Velden van Breda hebben woensdag 31 mei 2006 een handtekening gezet onder de uitvoeringsovereenkomst voor een nieuwe OV-terminal met een derde perron en de ontwikkeling van het zogeheten Stationskwartier. De overeenkomst met Breda is de vijfde van de zes zogenoemde Nationale Sleutelprojecten. Dit zijn stedenbouwkundige projecten op en rond de stations van de hogesnelheidslijn (HSL).

Blikvanger in het Stationskwartier wordt het nieuwe HSL-station. Breda is de enige Brabantse stad waar de HSL zal stoppen. Met deze aansluiting op het Europese Hogesnelheidsnet worden ook de andere Brabantse steden beter bereikbaar. Architect Koen van Velsen brengt in zijn ontwerpvisie voor het HSL-station woningen, kantoren, winkels, drie treinperrons en een busterminal samen onder één dak. Op het dak heeft de architect parkeergelegenheid gecreëerd.

Een derde perron in Breda is nodig voor de hogesnelheidstreinen en om een hogere frequentie van treinen aan te kunnen. De aanleg is inmiddels vergevorderd. Het derde perron, het HSL-station en Stationskwartier zijn respectievelijk gereed in 2006, 2010 en 2016.

VROM investeert met 24,9 miljoen euro voor extra kwaliteit in het Stationskwartier en het station. Verkeer en Waterstaat trekt 37,4 miljoen euro uit voor de bouw van het station inclusief extra derde perron. De gemeente Breda draagt met 22,7 miljoen euro bij aan de ontwikkeling van het Stationskwartier en de bouw van het busplatform. De provincie Noord-Brabant investeert 20 miljoen voor de realisatie van het nieuwe busstation met toe- en afritten en de toeleidende infrastructuur in het plangebied. De aanpak van het Stationskwartier maakt deel uit van de ontwikkeling van het complete nieuwe stadsdeel Via Breda.

Naast de uitvoeringsovereenkomst met het Rijk, heeft Breda 31 mei 2006 ook een samenwerkingsovereenkomst met NS getekend en contracten met ProRail, NS Stations en NS Vastgoed. De totale investeringen in het gebied komen op circa 170 miljoen euro. De NSP-overeenkomst tussen het Rijk en Breda volgt op de gesloten overeenkomsten met Rotterdam (april 2006), Arnhem (januari 2005), Utrecht (juli 2004) en Den Haag (december 2003). Uitzondering vormt het NSP Amsterdam-Zuidas, waarbij het Rijk direct betrokken blijft via een nog op te richten Zuidasdok-onderneming waarin gezamenlijk marktpartijen, gemeente en Rijk participeren. Sinds 1997 ondersteunt het Rijk de Nieuwe Sleutelprojecten. Voor de ontwikkeling van deze zes locaties trekt het Rijk in totaal 1,5 miljard euro uit.

Zie ook: Dossier Nieuwe Sleutelprojecten: http://www.vrom.nl/sleutelprojecten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM