Provincie NB: 20 mln voor OV-terminal Breda

‘s-Hertogenbosch – De provincie Noord-Brabant investeert 20 miljoen euro in de aanleg van de OV-terminal en het busstation met de toeleidende OV-infrastructuur voor het Nieuw Sleutelproject Breda. Dit project is één van de knooppunten van het OV-netwerk BrabantStad, met aansluiting op de Hoge SnelheidsLijn (HSL).

De bereikbaarheid van de vijf grote steden in Brabant en de verbindingen met de omliggende stedelijke netwerken staan onder toenemende druk. Wil Brabant Stad haar economische concurrentiepositie ten opzichte van andere economische regio‘s in Europa versterken, dan is de aansluiting op het Europese Hogesnelheidsnet een must. Investeren in centrale stations met een dergelijke functie zoals de terminal in Breda is daarom voor de Provincie van belang.

De provinciale investering is bedoeld voor de realisatie van het nieuwe busstation met toe- en afritten en de toeleidende infrastructuur in het plangebied Masterplan centraal Breda. Daarnaast is het geld bedoeld voor de passage onder de perrons (extra verbreding en verhoging reizigerstunnel), verbreding, verhoging en afwerking van de stationshallen aan noord- en zuidzijde en de doortrekking van de stationskap tot boven het busplatform.

De ministers van VROM en V&W en de burgemeester van Breda ondertekenden woensdagmiddag 31 mei 2006 in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant de uitvoeringsovereenkomst voor de nieuwe OV-terminal.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant