2e ProRail PrijsVraag: meer reizigers – lagere kosten

ProRail lanceert voor de tweede maal een prijsvraag. De centrale vraag is: ‘Hoe krijgen we meer reizigers in de trein tegen lagere kosten?’ Een actueel thema omdat regionale spoorlijnen de ruggengraat vormen van het regionale openbare vervoersysteem en dit soort lijnen bijna een derde deel van het Nederlandse spoorwegnet uitmaakt. Verschillende provincies en stadsregio’s hebben de ambitie om het regionale vervoersysteem te verbeteren. Met deze prijsvraag wil ProRail een bijdrage leveren aan een belangrijke opdracht: veilig en klantvriendelijk vervoer tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Meer reizigers tegen lagere kosten, dat is populair gezegd de vraag waarover de deelnemers aan de tweede ProRail PrijsVraag moeten gaan nadenken. Er zijn legio wensen: meer haltes, lichter materieel, hogere frequenties, betere aansluitingen op het busvervoer, flexibele inzet van personeel, lagere onderhoudskosten van het spoor, etc.. Al deze wensen moeten worden afgezet tegen wat commercieel haalbaar en maatschappelijk betaalbaar is. Een gecompliceerde opgave!

Vanwege het succes van de eerste ProRail PrijsVraag van 2004 verwacht ProRail opnieuw vele inzenders. De deelnemers worden uitgenodigd vernieuwende concepten te bedenken die leiden tot meer reizigers en kostenbeheersing. Als beheerder van de regionale spoorinfrastructuur wil ProRail de regio’s graag helpen om de waarde van deze lijnen voor onze mobiliteit te vergroten. Nu door decentralisatie steeds meer provincies en stadsregio’s de zeggenschap krijgen over de treindiensten op de regionale lijnen, vindt ProRail het belangrijk om de spoorbranche te betrekken bij innovatie en ontwikkeling op twintig regionale lijnen in ons land. Op 24 mei 2006 is voor de tweede maal de aftrap gegeven voor de ProRail-PrijsVraag. Iedereen mag meedoen al rekenen we in eerste instantie op profesionele partijen zoals spooraannemers, ingenieursbureaus, consultants en universiteiten om een oplossing te bedenken voor de vraag ‘regionale spoorlijnen: goedkoper onderhoud – meer reizigers’.

Informatiebijeenkomst
Op 13 juni 2006 is er een informatiebijeenkomst in Utrecht. Belangstellenden krijgen vervolgens tot half september 2006 de tijd om hun ideeën uit te werken. Een jury wijst in november 2006 vier winnaars aan. Deze winnaars mogen op kosten van ProRail hun plan verder uitwerken. De uiteindelijke winnaar wordt in het voorjaar van 2007 bekend gemaakt. Deze winnaar mag zijn plannen in de praktijk brengen.

De jury
De jury bestaat uit:

  • Gerlach Cerfontaine, President en CEO Schiphol Group
  • Marijke van Haaren, Gedeputeerde Gelderland
  • Bert Klerk, voorzitter Raad van bestuur ProRail
  • Tjibbe Stelwagen, voormalig NS-directeur
  • Margot Weijnen, TU delft en lid innovatieplatform
  • Friso de Zeeuw, Bouwfonds

Bezoek de website van ProRail voor meer informatie over het wedstrijdprogramma (pdf document).

Aanleiding
Het Nederlandse spoorwegnet is uitgegroeid tot één van de drukste ter wereld. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de infrastructuur, verkeersleiding en capaciteitsverdeling. ProRail werkt daar iedere dag aan.

Mobiele werkplaats (winnaar eerste prijsvraag)
In 2005 was het plan voor de Mobiele Werkplaats de prijswinnaar. Inmiddels wordt er hard gebouwd aan deze werkplaats. Naar verwachting zal zomer 2006 de mobiele werkplaats voor het eerste te zien zijn op het Nederlands spoor.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail