Zalm informeert Kamer verkoopproces Connexxion

Den Haag – In een brief aan de Kamer kondigt minister Zalm aan dat hij zal starten met de verkoop van Connexxion en licht hij toe hoe hij de verkoop zal vormgeven.

In november 2005 is de evaluatie over de borging van publieke belangen die met Connexxion zijn gemoeid, naar de Tweede Kamer verstuurd. De conclusie luidde dat de Staat geen belemmeringen ziet die verkoop in de weg staan. Daarom kondigde minister Zalm op 26 januari 2006 in de Kamer aan dat hij van plan is Connexxion te verkopen.

In de brief die hij op 24 mei 2006, mede namens minister Peijs, aan de Kamer stuurt, wordt aangegeven dat verkoop bijdraagt aan een gelijk speelveld op de OV-markt. Benadrukt wordt verder dat verkoop niets afdoet aan de verplichtingen die Connexxion is aangegaan. Ten slotte wordt gemeld dat verkoop zal plaatsvinden d.m.v. een ‘controlled auction’ en dat de onderneming zelf nauw betrokken zal zijn bij het verkoopproces. Ook wordt aangegeven dat een verkoop in twee stappen tot de mogelijkheden behoort.

De brief aan de Tweede Kamer is ter informatie ook verzonden aan concessieverleners, het Landelijk Consumenten Overleg, het VOC en Mobis.

Meer informatie
Brief aan de Kamer d.d. 24 mei 2006
Evaluatie deelneming Connexxion, brief aan de Kamer d.d. 08-11-2005

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Financiën