Noordvleugel: Investeer gelden Zuiderzeelijn in OV

Haarlem – De geplande rijksbijdrage voor de Zuiderzeelijn moet deels worden ingezet voor betere OV-verbindingen tussen Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad. Daarvoor pleit het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel in een brief aan minister Peijs (Verkeer en Waterstaat).

Het geld moet worden besteed aan de ontwikkeling van een OV-verbinding door het IJmeer tussen Amsterdam en Almere en aan maatregelen op het bestaande spoorwegnet. De bestuurders van het Platform stuurde ook een brief aan de Kamercommissie.

Zuiderzeelijn
Het kabinet heeft naar aanleiding van de Structuurvisie Zuiderzeelijn geconcludeerd dat nut en noodzaak van de Zuiderzeelijn niet kunnen worden aangetoond. Voor de beide gebieden waar de lijn zou lopen (Noordvleugel en Noord) worden nu afzonderlijke oplossingen gezocht. Daarbij heeft de minister al toegezegd onderzoek te doen naar de te treffen maatregelen in de Noordvleugel. De Noordvleugel zal vanzelfsprekend actief aan dit onderzoek bijdragen. De beide brieven en de brochure ‘Noordvleugel, regionale netwerkstad’ vormen hiervoor een goed startpunt.

Behoud economische positie van de regio
Voor de maatregelen denkt de Noordvleugel ongeveer 2 miljard euro nodig te hebben. De Noordvleugel beseft dat deze kosten aanzienlijk zijn, maar acht ze noodzakelijk. De regio staan grote inspanningen te wachten om de internationale concurrentiepositie te verstevigen. De groei van Schiphol, de ontwikkeling van de Zuidas en de uitbouw van Almere tot de vierde stad van Nederland maken daarvan deel uit. Er moet op korte termijn flink worden geïnvesteerd in de OV-verbindingen in de Noordvleugel en vooral op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad om capaciteitsproblemen voor te zijn. Ook op de middellange en lange termijn zijn investeringen noodzakelijk om de groeiende vervoersvraag te kunnen verwerken. Een goede OV-verbinding is van cruciaal belang voor het behoud van de internationale economische positie van de regio.

Deelnemers Noordvleugel
In de Noordvleugel nemen alle bestuurders in het gebied tussen IJmuiden en Lelystad deel, waaronder de provincies Noord-Holland en Flevoland, het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) en diverse gemeenten waaronder Amsterdam, Almere, Haarlem en Zaanstad. Het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel wordt voorgezeten door de heer Cornelis Mooij, gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland.

Brief aan de minister
Brief Noordvleugel aan de Kamercommissie
Brochure bereikbaarheid Noordvleugel – regionale netwerkstad

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland