Jaarverslag VenW: Nota Mobiliteit centraal

Den Haag – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) scoorde in 2005 goed op de doelstellingen die prioriteit hebben gekregen van het kabinet. Dat blijkt uit het jaarverslag van Verkeer en Waterstaat over 2005 dat op 17 mei 2006 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het jaarverslag is bovendien in zijn geheel goedgekeurd door de Algemene Rekenkamer. Van de 25 departementale jaarverslagen en fondsen werden er vier door de rekenkamer beoordeeld als niet voldoende.

Het jaar 2005 stond voor VenW in het teken van de Nota Mobiliteit, dat de koers bepaalt voor het verkeer- en vervoersbeleid tot 2020. De grootste winst zit in de voorspelbaarheid van de reistijd. Het plan is dat in 2020 95 procent van de reizigers op tijd arriveert op de plaats van bestemming. De files zijn dan veertig procent korter, ondanks een toename van het personenvervoer met twintig procent en een toename van het goederenvervoer met zelfs veertig tot tachtig procent.

De Nota Mobiliteit voorziet in nieuwe wegen voor bijna twintig miljard euro. Alléén nieuwe infrastructuur is echter niet voldoende. Prijsbeleid is onvermijdelijk voor het behalen van de doelen van de Nota Mobiliteit. Het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit onder leiding van Paul Nouwen heeft het afgelopen jaar een doorslaggevende bijdrage aan het hiervoor noodzakelijke draagvlak geleverd. Het kabinet onderschrijft het advies van het Platform. Invoering van een kilometerprijs geschiedt onder het gelijktijdig naar rato afschaffen van de BPM en Motorrijtuigenbelasting.

Naast de Nota Mobiliteit, wordt ook prioriteit gegeven aan de luchtkwaliteitproblematiek. Bouwprojecten lopen vertraging op door Europese normen. Daarom neemt VenW ook maatregelen voor schone lucht, zoals subsidies op roetfilters. Ook probeert VenW met juridische aanpassingen zoals het Besluit Luchtkwaliteit 2005, weer ruimte te maken voor de economie.

Een derde belangrijk onderwerp voor VenW is verkeersveiligheid. Nederland is het meest verkeersveilige land ter wereld. In 2005 vielen er in vergelijking met het jaar ervoor ruim zeven procent minder dodelijke slachtoffers in het verkeer, namelijk 817 ten opzichte ven 881 het jaar ervoor. Na een forse daling in 2004 betekenen de nieuwste cijfers een voortzetting van de dalende lijn.

De regering legt dit jaar voor de vierde keer verantwoording af over haar beleid volgens de VBTB-systematiek: van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording. Deze manier van begroten en verantwoorden is bedoeld om een duidelijkere koppeling te leggen tussen beleid, prestaties en geld. De begroting wordt gepresenteerd op prinsjesdag, de derde dinsdag van september. De derde woensdag van mei – woensdag gehaktdag – staat in het teken van de jaarverslagen van de regering en de ministeries. De Tweede Kamer krijgt op deze dag de gelegenheid om de begroting en het jaarverslag met elkaar te vergelijken en te beoordelen of de overheid waar voor zijn geld levert.

Meer informatie en feiten over andere VenW onderwerpen zijn te vinden in het Jaarverslag 2005 Verkeer en Waterstaat Meer informatie is ook te vinden op de website van de Algemene Rekenkamer

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat