Imtech verwerft meerderheidsbelang in Tess USA

Imtech verwerft meerderheidsbelang in Tess USA (services voor luxe jachten)

Gouda – Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) maakt bekend dat het een meerderheidbelang van 51% heeft verworven in Tess Electrical Marine Inc. in Fort Lauderdale in Florida USA . De overname past in de Imtech-strategie voor verdere groei in de markt van onderhoud en services voor luxe (mega)jachten en levert een directe bijdrage aan de winst per aandeel.

De markt van luxe (mega)jachten is grotendeels geconcentreerd in de Middellandse Zee in Zuid-Frankrijk (Côte d’Azur: rondom Monaco, Antibes, Nice en St. Tropez) en het Caribisch Gebied (in Florida met als centrum Fort Lauderdale). Veel eigenaren van luxe jachten verkeren ’s zomers in havenplaatsen in de Côte d’Azur en ’s winters in de Caribean. Steeds vaker zijn deze luxe jachten uitgerust met Imtech-technologie. Dit maakt het wenselijk om op locatie een servicepunt te bezitten van waaruit maritieme services kunnen worden geleverd. Enerzijds gaat het om onderhoud, technologische verbeteringen, security, up-dates van informatie- & automatiseringssystemen en communicatie- & navigatiesystemen. Anderzijds dragen deze maritieme services bij aan het verstevigen van de relatie met eigenaren en kapiteins van (mega)jachten met het oog op meer omvattende vervangingsinvesteringen en complete refits (complete technologische herinrichting). In Nice beschikt Imtech reeds over een servicepunt. Met Tess wordt nu een tweede servicepunt in de Caribean verworven. Op beide concentratiepunten in de markt kan Imtech nu haar diensten aanbieden.

Tess (opbrengsten circa 2 miljoen euro op jaarbasis, 15 maritieme specialisten) is een snelgroeiende professionele organisatie (opgericht in 1984) met een uitstekende reputatie in sales en service bij zowel klanten als werven. Tess, waarmee Imtech al jaren samenwerkt, biedt maritieme services in het topsegment van de markt. Met het verwerven van het meerderheidbelang krijgt Imtech niet alleen een entree op de markt van luxe jachten in de USA, maar ook de mogelijkheid om eigen systemen (platformautomatisering, digitale scheepsbruggen, communicatie- & navigatieapparatuur, alarm- & monitoringapparatuur, schakel- & verdeelborden etc.) aan te bieden en voor vervangingsinvesteringen of complete refits in aanmerking te komen. De ervaringen op dit gebied van het goed lopende servicepunt in Frankrijk wijzen uit dat deze aanpak vruchten afwerpt. Het management van Tess blijft aan, waarmee continuïteit gewaarborgd is.
Onlangs kondigde Imtech al aan dat de voorgenomen overname van Radio Holland Group definitief is, waarmee Imtech over een internationaal servicenetwerk beschikt en een positie in de top-5 van de mondiale maritieme markt verwerft. Hierdoor kan ook Tess van het ruime productenaanbod van Radio Holland Group profiteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.