Flinke groei fysieke distributie bij grotere bedrijven

Amsterdam – Uit de marktverkenning ‘Fysieke distributie’ blijkt dat de transport en logistiek markt in Nederland ondanks groei onder druk staat van kostenbeheersing, internationale concurrentie, schaalvergroting en productieverplaatsing. De marktverkenning is uitgevoerd in opdracht van ING Bank en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Veel Nederlandse bedrijven hebben onvoldoende schaalgrootte en financiële middelen om in de strijd van mondiale spelers een toonaangevende rol te spelen. Bedrijven moeten daarom inspelen op de veranderende distributiekanalen. Het denken in panden is verschoven naar denken in capaciteit door opslag bij derden. Daarnaast presenteert de marktverkenning een ontwikkeling waarbij de voortdurend wijzigende consumentenbehoefte zorgt voor dynamiek in opslagmogelijkheden (warehousing).

De distributiekanalen in de transport en logistiek veranderen. De opkomst van contractlogistiek, het uitbesteden van het totale distributiepakket van een eindproduct aan een logistieke dienstverlener, is een van de gevolgen van verdergaande schaalvergroting en productieverplaatsing. Grote partijen in de sector beheersen dit beter waardoor divergentie plaatsvindt ten opzichte van kleinere spelers. Uit de marktverkenning blijkt dat het aantal grote bedrijven, met meer dan 100.000 m2 in gebruik, significant meer groeit dan het aantal kleine bedrijven, met minder dan 15.000 m2 in gebruik (van 1998 tot 2005: 17.3% groei ten opzichte van een daling van 9.9%).

Bovendien zorgen toenemende problemen met congestie, hoge grondprijzen en een beter wordend fiscaal beleid bij buurlanden voor meer internationale concurrentie. De distributiesector ziet echter geen bedreiging in de opkomst van distributiecentra in Oost-Europa. Drie regio’s zijn interessant voor bedrijven om een distributiecentrum te vestigen, te weten Noordwest-, Zuid- en Oost-Europa.

Kansen voor de fysieke distributie
Uit de marktverkenning fysieke distributie blijkt dat bedrijven positief staan tegenover de groeimogelijkheden. Een aantal ontwikkelingen is voor de Nederlandse transportsector van belang om een toonaangevende rol in de Europese markt te houden. Bedrijven zijn vaak niet in staat een gezamenlijk belang te vertalen naar individuele belangen. Samenwerking tussen verladers en logistiek dienstverleners is nodig om het ketendenken verder te ontwikkelen. Jos Heijmans, directeur Mid Corporates van ING Bank: “ING Bank ziet uitstekende voorbeelden van samenwerking in haar klantenportefeuille die leidt tot mooie financiële resultaten en ook voor maatschappelijk verantwoord ondernemen winst oplevert, bijvoorbeeld door het terugbrengen van de wegkilometers.” ING Bank en KNV benadrukken in de marktverkenning dat innovatie en collectieve inzet cruciaal zijn voor deze verdere ontwikkeling.

ING Bank en KNV presenteerden de resultaten van de marktverkenning ‘Fysieke distributie’ tijdens een branchebijeenkomst transport en logistiek. Jos Heijmans, directeur Mid Corporates van de ING Bank, overhandigde de publicatie aan de heer A. Ebus, bestuurslid KNV Goederenvervoer, CEO DHL Express Benelux.

De ING Bank biedt zowel particuliere als zakelijke klanten een breed pakket aan financiële diensten. Met circa 10.000 werknemers en 250 kantoren in Nederland is de ING Bank een aanbieder van financiële producten die met haar klanten meedenkt over geldzaken. De ING Bank is een Nederlands onderdeel van de ING Groep, een wereldwijd opererende financiële dienstverlener op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer.

KNV-Goederenvervoer is de werkgeversorganisatie van de toonaangevende logistieke dienstverleners en goederenvervoerbedrijven in Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ING Bank