NMa: onderhandelplicht ProRail gebruiksvergoeding

Den Haag – ProRail, de beheerder van het spoor in ons land, moet onderhandelen met goederenvervoerder
Railion over de tarieven voor de toegang tot het spoor. De uitspraak betekent dat ProRail
onderhandelingen over de tot nu toe gehanteerde gebruiksvergoeding niet mag weigeren. De
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verwacht met dit besluit, op basis van de
Spoorwegwet, de marktwerking op het spoor te bevorderen.

Railion, momenteel de grootste goederenvervoerder van het land, diende een klacht in bij
de NMa omdat spoorbeheerder ProRail niet wilde onderhandelen over het tarief voor het
gebruik van het spoor. De NMa baseert zich bij haar besluit op de Spoorwegwet en maakt
hiermee haar voorlopige oordeel van eind 2006 definitief.

De zaak van Railion is behandeld door de Vervoerkamer, het onderdeel van de NMa dat
toezicht houdt op de vervoerssector. Toezicht op marktwerking in de vervoerssector is een
van de prioriteiten van de NMa voor dit jaar. De NMa zal deze sector dan ook in de
toekomst nauwlettend in de gaten blijven houden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit)