Ballast Nedam Concessies opgericht

Nieuwegein – Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2006 is de volgende informatie gepresenteerd.

Herbevestiging winstprognose 2006: nettoresultaat € 24 mln (+ 20%).
De eerder (in maart 2006) uitgesproken winstverwachting wordt herhaald. Dit houdt in, dat het nettoresultaat met ca. 20% zal stijgen tot ca. € 24 mln.

Ballast Nedam Concessies opgericht
Deze nieuwe businessunit richt zich op het verwerven en het management van opdrachten met een concessiekarakter. Dit betreft vaak publiek private samenwerkingscontracten. Ballast Nedam Concessies B.V. levert het proces- en contractmanagement vanaf de voorbereiding van de aanbesteding tot en met de exploitatie- en onderhoudsfase van projecten. Tevens zorgt het voor de financial engineering. De directie is in handen van Harbert van der Wildt. Hij is afkomstig van Koninklijke BAM N.V., waar hij manager van BAM PPP was.

Bio-energiecentrale
Ballast Nedam heeft samen met haar consortium partners Kvaerner en Areva op 18 april 2006 een exclusiviteitovereenkomst getekend met Evelop B.V. uit Utrecht. Deze overeenkomst betreft in eerste instantie de engineering ten behoeve van de bouwvergunning voor een bio-energiecentrale in Delfzijl. Dit project betreft de bouw van een complete bio-energiecentrale, waarin biologisch restafval in energie wordt omgezet. Dit wordt met een capaciteit van 50 MW de grootste “schone energie” centrale van Nederland. Het is de bedoeling dat Ballast Nedam na het uitvoeren van de engineering begin oktober 2006 een contract tekent voor de bouw van de centrale.

Bouw off-shore windmolenpark
Ballast Nedam bouwt gezamenlijk met Vestas het Offshore Windmolenpark op de Noordzee. Opdrachtgever voor dit project is NoordzeeWind, een samenwerking tussen Shell en Nuon. De fundering voor de 36 windturbines bestaat uit een stalen buispaal met ca. 6 m doorsnede met een totaal gewicht van ca. 380 ton. Ten behoeve van het heien van de buispaal en het plaatsen van de bovenstukken is een zwaar hefschip noodzakelijk. Ballast Nedam bezit een eigen, self-propelling ruim 100 m hoog schip (“Svanen”) met een hefvermogen van ca. 9000 ton. Met de op de Svanen gemonteerde zware hydraulische hamer met een eigen gewicht van 300 ton zullen de funderingspalen in de Noordzeebodem worden geslagen.
Inmiddels zijn er vier palen succesvol geplaatst en liggen de eerste windturbines in onderdelen in de IJmondhaven. Het is voor het eerst dat er in Nederland zo’n groot windmolenpark wordt gebouwd en het is tevens de eerste keer dat er geheid wordt met een drijvende kraan.

Bouwopdrachten
Recentelijk zijn contracten gesloten voor de volgende opdrachten (groter dan € 15 mln):

  • Ridderkerk: ontwikkeling en bouw van 231 woningen. Het ontwikkelvolume bedraagt € 41 mln.
  • Utrecht: multifunctioneel complex (€ 22 mln). Het betreft een school, sporthal, muziek- en kerkelijk centrum, bibliotheek en wijkcentrum met daarboven te bouwen 54 appartementen.
  • Zoetermeer: 132 appartementen (€ 18 mln)
  • Emmen: 93 woningen en 48 appartementen (€ 16 mln).
  • Nijmegen: Ballast Nedam bouwt hier een groot kantoorcomplex (28.000 m²) waar o.a. Philips in zal worden gehuisvest. Onlangs is een convenant getekend voor de planvorming voor de uitbreiding van dit complex met congres- en vergaderfaciliteiten, een theater, tentoonstellingsruimten, hotelaccommodatie en appartementen. Het ontwikkelvolume van deze uitbreiding wordt geraamd op € 80 mln. De oplevering van deze fase is gepland in 2010.

Grondbank
De eerste vier maanden van 2006 zijn 40 ha aan grondposities ten behoeve van uitbreidingslocaties gekocht. Verder zijn 11 objecten voor binnenstedelijke ontwikkeling verworven. Dit resulteert in een toevoeging van € 200 mln aan het ontwikkelpotentieel, waarvan naar verwachting 60% in/voor 2008 tot ontwikkeling wordt gebracht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ballast Nedam NV