Adviesboard Anders Betalen voor Mobiliteit

Den Haag – De “Adviesboard voor de marktconsultatie Anders Betalen voor Mobiliteit” is benoemd en inmiddels aan de slag gegaan onder voorzitterschap van mr. Paul Nouwen. Marktconsultatie moet een transparant, gebruikersvriendelijk en financieel aanvaardbaar systeem opleveren om kilometerbeprijzing in Nederland in te kunnen voeren. De adviesboard adviseert het projectteam Anders betalen voor Mobiliteit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, onder meer over de wijze waarop de markt wordt benadert. Daarnaast adviseert de board over de kwaliteit en transparantie en hoe het beste om te gaan met de informatie van bedrijven.

Het advies om een systeem van kilometerbeprijzing in te voeren is al eerder door het parlement aanvaard. In de marktconsultatie wordt nu met bedrijven gekeken of er mogelijkheden zijn om de eerder geraamde kosten te verlagen. Ook worden de prestaties en risico’s van een goedkoper systeem in kaart gebracht. Het resultaat van deze marktconsultatie komt in het rapport over de kosten, de zogenaamde kostenmonitor, die in de Nota Mobiliteit is beloofd aan de Tweede Kamer.

Naast de heer Nouwen bestaat de adviesboard uit de heer mr. Piet W. de Kam, voormalig directeur van het Belastingdienst/Automatiseringscentrum en de heer mr. Reinout Rinzema van het bureau Stibbe uit Amsterdam, specialist op het gebied van IT en Europese aanbestedingen. Secretaris van de board is de heer drs. Lucas H.M. Osterholt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat