VROM: 2 mln voor Groenblauw Lint in Midden-Delfland

Den Haag – Minister Dekker (VROM) draagt met 2 miljoen euro bij aan de uitvoering van het project Groenblauw Lint in Midden-Delfland. Dat heeft het ministerie van VROM op 2 mei 2006 bekend gemaakt. Het Groenblauw Lint omvat de ontwikkeling van 100 hectare nieuwe natuur en drie ecopassages in Midden-Delfland. Om de Ackerdijkse Plassen met de Vlietlanden te verbinden komt er een verbinding van natuur (groen) en water (blauw) van 100 hectare en ecopassages waar natuur en infrastructuur elkaar kruisen. Dit versterkt de ecologische relaties, maar ook het cultuurhistorisch polderlandschap, het waterbeheer en de recreatieve mogelijkheden van Midden-Delfland worden verbeterd.

Het Groenblauw Lint maakt onderdeel uit van het programma Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Het programma IODS zorgt voor een kwaliteitsimpuls van Midden-Delfland; verbetering van de bereikbaarheid door de aanleg van de A4 Delft – Schiedam, ontwikkeling van nieuwe natuur, aanleg van ecopassages, stedenbouwkundige ontwikkeling voor Vlaardingen en Schiedam, groen ondernemen voor agrariërs en verbetering van recreatieve routes en voorzieningen.

De bijdrage aan het Groenblauw Lint komt uit het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) van het ministerie. Het ministerie van VROM investeert met de BIRK-regeling in projecten die passen binnen het ruimtelijk beleid en die de kwaliteit van gebieden verbeteren. Minister Dekker vindt het project een goed voorbeeld van ontwikkeling met behoud van de natuur en de cultureel-historische waarden van het groene gebied. In totaal is er 15 miljoen nodig voor ontwikkeling van het Groenblauw Lint. Het resterende deel komt uit het project IODS.

IODS
IODS is een samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en bewoners. Doel is een integrale oplossing te vinden voor mobiliteitsproblemen, de bedreiging van het landelijk gebied en stedelijke vraagstukken, met ruime aandacht voor natuur en milieu. De organisaties die aan IODS deelnemen zijn de provincie Zuid-Holland, de Gemeenten Delft, Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, VNO-NCW West, Rijkswaterstaat, Vereniging Natuurmonumenten, Zuidhollandse Milieufederatie, Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Noord, ANWB, Recreatieschap Midden-Delfland en woningbouwcorporaties. De provincie Zuid-Holland is coördinator van het programma.

Zie ook www.iods.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland