Start verdichten Aquaduct Langdeel N31

Garyp – Op 3 mei 2006 wordt begonnen met het verdichten van het zand voor de fundering in de kunstmatige polder van het toekomstig Aquaduct. In de maand hierna zal het zand ter plaatse van de funderingsstroken tot een diepte van ongeveer 20 meter onder het maaiveld met een trilnaald gelijkmatig verdicht worden. Met de bouw van het aquaduct zelf wordt in juni 2006 begonnen.

Kunstmatige polder voor aquaduct gereed
Van december 2005 tot en met maart 2006 leek er niet veel te gebeuren op en rond de Wâldwei. Het tegendeel was waar. Ter plaatse van het nieuw te bouwen Aquaduct is onder water op de folie in totaal 650.000 kuub zand gesproeid. Dit is vergelijkbaar met zo’n 32.500 vrachtwagens zand. Halverwege maart 2006 ging het afpompen van het water uit de kunstmatige polder razendsnel. Binnen twee dagen was de metamorfose van water naar zandvlakte een feit. Begin april 2006 is gestart met het leggen van het tweede folie aan de noord-en zuidzijde tegen de damwanden. Dit om de vaarwegen uiteindelijk op de betonnen aquaductbak aan te laten sluiten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)