Ruimtelijk Planbureau: Wegen naar economische groei

Den Haag – Voor de economische ontwikkeling van Nederland is het van belang dat de wegen in en om de grote steden worden verbeterd ten behoeve van het woon-werkverkeer. Dit geldt met name voor de regio rond Amsterdam. Op de langeafstandsverbindingen zijn het de wegen vanuit het oosten en zuidoosten naar Amsterdam, en Utrecht, die van belang zijn voor de economie. Met name de verbetering van de A2 levert daarbij de meeste baten op.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit de studie ‘Wegen naar economische groei’ die het Ruimtelijk Planbureau op 27 april 2007 heeft gepresenteerd. De auteurs hebben in de studie onderzocht welke extra investeringen – dus bovenop de al voorgenomen plannen tot 2020 – in het hoofdwegennet en onderliggend wegennet het meest bijdragen aan een verdere economische groei van Nederland.

Een goed functionerend wegennet is van groot belang voor de economische ontwikkeling van Nederland. De kosten van investeringen in infrastructuur zijn echter hoog en het rendement is verschillend. De overheid moet dan ook zorgvuldig afwegen op welke plaatsen door middel van infrastructuurverbetering in de bereikbaarheid van een regio wordt geïnvesteerd. De studie biedt handvatten voor deze beslissingen door aan te geven wat de effecten zijn voor de Nederlandse economie van investeringen in de fysieke infrastructuur.

Wegen naar economische groei, Mark Thissen, Paul van de Coevering, Hans Hilbers, Rotterdam/Den Haag: NAi Uitgevers/RPB. ISBN 90 5662 502 0 / 978 90 5662 502 3
Te bestellen bij de boekhandel of via NAi Boekverkopers, telefoon 010 4401203

Het volledige rapport is als PDF te downloaden van www.ruimtelijkplanbureau.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ruimtelijk Planbureau